Oznam pre hokejistov, trénerov a športových odborníkov voči ktorým majú kluby pohľadávky

Kluby Tipos Extraligy seniorov a TIPOS Slovenskej hokejovej ligy (1. Ligy seniorov) majú v zmysle platnej Licenčnej smernice povinnosť zaslať Licenčnej komisii profesionálneho hokeja SZĽH (LKPH) Správu o plnení ekonomických podmienok pre udelenie licencie na účasť v súťažiach Tipos Extraligy seniorov a TIPOS Slovenskej hokejovej ligy v sezóne 2024/2025.

Pre potreby sumarizovania podkladov od hokejistov, trénerov a športových odborníkov, voči ktorým majú kluby Tipos Extraligy a TIPOS Slovenskej hokejovej ligy (1. Ligy seniorov) pohľadávky po dátume splatnosti, je zriadená e-mailová adresa licencna.komisia@szlh.sk.

Licenčná komisia profesionálneho hokeja sa danými podkladmi bude zaoberať po vyhodnotení správ od klubov, v priebehu júla.