Otázky a odpovede o nákupe hokejok a hokejových pomôcok

BRATISLAVA – Slovenský zväz ľadového hokeja ešte začiatkom marca tohoto roka nakúpil 13-tisíc hokejok a hokejové pomôcky pre mládežnícke kategórie kadetov, dorastu a juniorov všetkých slovenských klubov. SZĽH získal na tento nákup nad rámec schváleného finančného rozpočtu približne 2,4 mil. bez DPH z verejných zdrojov. Do verejného obstarávania sa prihlásili štyri spoločnosti, zastupujúce značky Bauer, Fisher, CCM a Warrior. Úspešní boli Bauer a CCM. Aktuálne pripravuje SZĽH logistický plán distribúcie hokejok do všetkých slovenských klubov.vIde tak o ďalšiu pomoc SZĽH v náročnej situácii počas koronakrízy, ktorá by mohla aspoň čiastočne uľahčiť štart novej sezóny. 

V súvislosti s tým sa však v médiách začali objavovať pochybné články a útoky, ktoré sa zväz v tomto texte pokúsi vysvetliť a nepravdy vyvrátiť. 

 

Pre koho sú vysúťažené hokejky určené? Dostanú ich aj deti? Kedy ich dostanú?

Hokejky sú určené najmä pre kategórie juniorov, dorastencov, kadetov, ale aj žien a reprezentačné výbery U20, U18, U17 a U16. Ide vo veľkej väčšine o takmer dospelých a silných mladých hráčov a hráčky, ktorí na hru potrebujú kvalitné hokejky v strednej a profi triede. Také hokejky sa nedajú porovnávať s hokejkami, ktoré na hru používajú deti, prípravkari, žiaci a podobne, preto nie sú deťom ani určené. SZĽH aktuálne pripravuje logistický plán distribúcie. Hokejky sa budú uvoľňovať hráčom postupne počas najbližších dvoch sezón, preto bolo cieľom zväzu nakúpiť nové a kvalitné modely a nie vyprázdňovať dodávateľom sklady starých modelov. Cieľom je, aby na začiatku novej sezóny mal každý hráč v spomenutých kategóriách uvoľnené prvé hokejky a postupne dostával ďalšie v priebehu sezón. 

 

Prečo v prepočte na jednu hokejku vychádza taká vysoká cena?

Hokejky, ktoré boli vysúťažené, sú v strednej a profi triede. Ich cena na pultoch obchodov pri nákupe jedného alebo niekoľkých kusov je vyššia. Cena pri zväzom nakúpenom množstve je výhodnejšia. Pri verejnom obstarávaní však objednávateľ nemôže s dodávateľmi zjednávať cenu. SZĽH, ako objednávateľ, musí pracovať len s takými cenami, ktoré záujemcovia zadajú. 

 

Podľa súťažných podkladov plánoval SZĽH nakúpiť 12-tisíc hokejok, no nakoniec nakúpil o 740 hokejok viac. Prečo?

Nešlo o presný počet ale minimálny počet. Keďže cena hokejok bola nižšia ako bolo predpokladané, zväz mohol pre mládež obstarať viac hokejok.
Nebolo zväzu, ako objednávateľovi podozrivé, že dvaja dodávatelia predložili cenové ponuky, ktoré boli "vzácne zhodné"?
Výberová komisia odporučila verejnému obstarávateľovi, teda zväzu, aby sa obrátil na Protimonopolný úrad, čo aj urobil. 

 

Prečo zväz vyradil z verejného obstarávania dvoch zo štyroch uchádzačov?

Verené obstarávania prebehlo elektronicky a nikto doň nemohol zasahovať. Boli stanovené termíny, a uchádzači ich museli dodržať. Ak tak neurobili, systém ich automaticky vyradil a komisia to musela zobrať na vedomie. Prvým vyradeným bola spoločnosť Red Rebel (dodávateľ hokejok značky Warrior). Spoločnosť nesplnila zloženie zábezpeky. Druhým bola spoločnost ELBE hockey (dodávateľ značky Fischer). Tá nesplnila dodanie všetkých potrebných podkladov v stanovenom termíne.  

 

Prečo zväz zadal aj ďalšiu podmienku účasti vo verejnom obstarávaní - takzvanú podmienku obratu? A prečo ju počas súťaže zmenil?

Zväz sa chcel vyhnúť tomu, aby sa do súťaže prihlásila garážová firma. Obrat zaručuje, že daná firma bude schopná takú veľkú dodávku objednaných hokejok dodať. V prvotných požiadavkách bolo, aby to bola firma s obratom 1,8 milióna eur za posledné tri roky. Neskôr si zväz uvedomil, že takú firmu v tomto odvetví bude ťažké zohnať, a preto uchádzačom chcel mierne uľahčiť podmienky. Zmenil podmienky teda tak, aby sa mohol prihlásiť uchádzač, ktorý v uplynulých piatich rokoch dodal hokejky za aspoň 750-tisíc eur, má skúsenosť aj s masovými objednávkami nad 7-tisíc eur za objednávku a je schopný zložiť zábezpeku. Čím vlastne všetkým štyrom uchádzačom pomohol. 

 

Druhá neúspešná firma bola Elbe Hockey. Prečo bola vyradené zo súťaže?

Spoločnosť ELBE hockey s.r.o. bola 9.1.2020 vyzvaná, aby do piatich pracovných dní, teda do 17.1.2020, predložila doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti (potvrdenie zo zdravotnej poisťovne, že nemá dlhy na poistení). 13.1.2020 spoločnosť doručila doklady, ktoré však neboli kompletné. 15.1.2020 zväz ELBE hockey s.r.o. nad rámec zákonných povinností opätovne vyzval, aby doložila chýbajúci dokument. Bohužiaľ, nestalo sa tak v stanovenom termíne do 17.1.2020, ale až 20.1.2020.

 

Spoločnosť ELBE Hockey ale v médiách argumentuje tým, že poslali kuriéra ešte 17.1., ten však dorazil až po víkende, teda 20.1.

Verejné obstarávanie ma jasne stanovené termíny a nikto do systému nesmie vstupovať, aj keby chcel urobiť ústretový krok smerom k uchádzačovi. Uchádzač tak nesplnil podmienky stanovené zákonom. Spoločnosť bola vyzvaná k doplneniu dokumentácie v elektronickom systéme. V rovnakom elektronickom systéme mohli potvrdenie doručiť a bolo by doručené hneď. Nestalo sa. V termíne medzi 15. a 20. januárom, má zväz v systéme evidovanú od tejto spoločnosti jedinú elektronickú poštu zo dňa 20.1., v ktorej sa uvádza: “Ospravedlňujeme sa, že sme toto potvrdenie nedodali v pôvodnej dokumentácii.”

 

Ak by spoločnosť ELBE Hockey potvrdenie dodala, tender by pravdepodobne vyhrala...

Nevyhrala by, bola by ale jednou z víťazov, nakoľko súťaž bola otvorená pre troch víťazných dodávateľov. Verejné obstarávanie bolo nastavené tak, aby víťazi mohli byť aj traja. Bolo to tak nastavené aj z hľadiska transparentnosti, aj z hľadiska toho, aby bolo zabezpečené dodanie stanoveného počtu hokejok v nami určenom termíne. 

 

Môže sa niektorí z neúspešných uchádzačov v prípade podozrenia obrátiť na Úrad pre verejné obstarávanie?

Samozrejme. Nikto z uchádzačov to však nespravil. 

 

Kto viedol verejné obstarávania pre SZĽH?

Celé verejné obstarávanie sprocesoval odborný garant na verejné obstarávania s viac ako 20 ročnými skúsenosťami v tomto odbore. Bol členom komisie bez práva hlasovať. On dal jasné odporúčania pre jednotlivé rozhodnutia, ktoré boli výsledkom 8-člennej výberovej komisie. Tá rozhodla vždy jednomyseľne a stotožnila sa na základe právneho poriadku s každým jedným rozhodnutím. 

 

Prečo zväz minul všetky peniaze na nákup hokejok, a nedal ich radšej klubom?

Financie, ktoré zväz dostal na nákup hokejok, boli viazané len na tento jeden účel, teda nákup hokejok a hokejových setov. Zväz ich nijak inak nemohol využiť a použiť, inak by porušil zákon. Všetky hokejky však budú distribuované do klubov, a teda ich zväz odbremení od nákupu týchto pomôcok, čo im v konečnom zúčtovaní finančne uľahčí život.

 

Nie je zbytočné nakúpiť taký vysoký počet hokejok?

Hokejky budú distribuované do všetkých hokejových klubov, ktoré disponujú hráčmi vo vekových kategóriách kadeti, juniori, dorastenci. Hokejky nie sú určené len na nadchádzajúcu sezónu. Zväz plánuje distribuovať ich hráčom postupne počas dvoch hokejových sezón. 

 

V článkoch na interne sa tiež objavili informácie, že zväz nakúpil puky pre kluby za 1,30 € za kus, pričom kluby si ich vedia nakúpiť za 0,60 € za kus. Prečo boli puky predražené?

Toto tvrdenie nie je pravda. Zväz nakúpil puky pre kluby za cenu 0,56 € bez DPH za kus. Cena 1,30 € bola orientačná a bola uvedená na zozname pomôcok, ktoré zväz poslal na kluby a z ktorých si kluby mali vybrať, ktoré pomôcky im chýbajú, aby ich SZĽH vedel nakúpiť. Zväz teda kúpil puky za cenu 0,56 € bez DPH za kus. Potlač puku zväzovým logom stál 0,43 € bez DPH za kus. 

 

Prečo zväz nakúpil pomôcky, ktoré kluby nepotrebujú?

Zväz nakupoval pomôcky až na základe dvojitej konzultácie s klubmi. V prvom kole oslovil zväz prostredníctvom regionálnych inštruktorov všetky kluby, aby spísali pomôcky pre ich klub potrebné. Po doručení zoznamov zväz vytvoril prienik najviac žiadaných pomôcok, internetovým prieskumom vytvoril tabuľku s predpokladanou cenou a dal klubom možnosť si v hodnote okolo 1000 eur/klub vybrať pomôcky. Na základe reálnej požiadavky klubov zväz následne pomôcky obstarával. Predpokladáme teda, že pomôcky, ktoré si kluby sami vybrali aj reálne potrebujú.

 

Je SZĽH otvorené dodatočným kontrolám?

SZĽH poskytlo všetky doklady, údaje a zápisnice Kontrolórovi SZĽH aj Dozornej rade SZĽH. V rámci dodania hokejok prebehla kontrola aj priamo v sklade. Zväz je prístupný odpovedať na všetky otázky ohľadom nákupu hokejok a pomôcok. Nemá však záujem odpovedať svojim členom prostredníctvom médií. SZĽH má za to, že štandardný spôsob riešenia pochybností je, že si ľudia, ktorí pochybnosti majú, spolu sadnú a dajú si priestor tieto pochybnosti vysvetliť.

 

Slovenský zväz ľadového hokeja chcel nákupom hokejok odbremeniť kluby, hráčov a prípadne rodičov. V týchto dňoch sa zväz snaží nájsť ďalšie možnosti podpory klubov,  aby im štart do novej sezóny čo najviac uľahčil. SZĽH bude o ďalších krokoch verejnosť aj hokejovú rodinu postupne informovať.