Organizačná štruktúra SZĽH

Ing. Martin KOHÚT

Prezident SZĽH

Ing. Dušan Mráz

Člen výkonného výboru

Róbert ĽUPTÁK

Člen výkonného výboru

Miroslav Šatan

Člen výkonného výboru

Ivan DROPPA

Člen výkonného výboru

Ing. Roman ŠTAMBERSKÝ

Člen výkonného výboru

Peter OREMUS

Člen výkonného výboru

František SUCHARDA

Člen výkonného výboru

Michal LONGAUER

Člen výkonného výboru

Ladislav GROSS

Člen výkonného výboru

Jozef STÜMPEL

Člen výkonného výboru

JUDr. Miroslav VALÍČEK

Generálny sekretár

valicek@szlh.sk

Ing. Vladimír BALUŠKA

Ekonomický riaditeľ

baluska@szlh.sk

Agáta ŠTUBNIAKOVÁ

Asistentka prezidenta a GS SZĽH

+421-2-32 340 901

stubniakova@szlh.sk

Ing.Kristína Bingulacová

Asistentka prezidenta a GS SZĽH

+421-2-32 340 920

bingulacova@szlh.sk

Mgr. Igor ANDREJKOVIČ, PhD.

Riaditeľ reprezentačného oddelenia

andrejkovic@szlh.sk

Pavol REMŽÍK

Riaditel súťažného oddelenia

remzik@szlh.sk

Ing.Vladimír JANČEK

Riaditeľ oddelenia marketingu

jancek@szlh.sk

Mgr. Diana KOSOVÁ

Riaditeľka projektového a rozvojového oddelenia

kosova@szlh.sk

Ing. Magdaléna DANIHELOVÁ

Účtovník

danihelova@szlh.sk

Lenka PAVELEKOVÁ

Účtovník

pavelekova@szlh.sk

Dominika KARLÍKOVÁ

Ekonomický referent

karlikova@szlh.sk

Silvia KOČIŠOVÁ

Mzdový účtovník

kocisova@szlh.sk

Karol BELKO

Koordinátor elektronickej matriky

belko@szlh.sk

Robert SVITOK

štatistik SZĽH

svitok@szlh.sk

Mgr. Peter KÚDELKA

sekretár mládežníckých súťaží

kudelka@szlh.sk

Jaroslav Laifer

IS SZLH, matrika

laifer@szlh.sk

Mgr. Michal OROLíN

štatistik ISS

orolin@szlh.sk

Juraj Sýkora

oddelenie rozhodcov

sykora@szlh.sk

Luboš Jakubec

oddelenie rozhodcov

jakubec@szlh.sk

Miroslav Šatan

Generálny manažér reprezentácií

Zuzana TOMČÍKOVÁ

Manažérka ženských reprezentácií

tomcikova@szlh.sk

Zuzana CHRENKOVÁ

Manažérka reprezentačných podujatí

chrenkova@szlh.sk

Dušan VARGA

Hospodarsko technický manažér

varga@szlh.sk

Jozef TVRDOŇ

Ekonóm

tvrdon@szlh.sk

Ing. Matej MURKO

Grafik

murko@szlh.sk

Peter Jánošik

PR a styk s verejnosťou

janosik@szlh.sk

Natália Siváková

Marketingový manažér

sivakova@szlh.sk

Zuzana TOMČÍKOVÁ

Marketingový manažér

tomcikova@szlh.sk

Jakub Homoľa

Media manager

Luboš Schwarzbacher

PR styk s verejnosťou

schwarzbacher@szlh.sk

Andrej Galica

foto a video

JUDr. Jaromír ŠMÁTRALA PhD.

Predseda dozornej rady SZĽH - Hlavný kontrolór SZĽH

kontrolor@szlh.sk

Michal TALIGA

Člen dozornej rady

Ľubomír VAIC

Člen dozornej rady

Ing. Martin MUCHA

IT správca

mucha@szlh.sk

Radoslav Peciar

peciar@szlh.sk

Marika Faithová

faithova@szlh.sk

Mgr. Mária OBUŠEKOVÁ

Medzinárodné oddelenie

obusekova@szlh.sk