Opravné stanovisko SZĽH k medializovaným informáciám o zmene počtu legionárov v súťažiach

BRATISLAVA (12.2.2020) - Slovenský zväz ľadového hokeja považuje za potrebné korigovať medializované informácie súvisiace s prijatím uznesenia o obmedzení počtu zahraničných hráčov v nasledovných sezónach Extraligy seniorov resp. 1. ligy seniorov.

Uvedená informácia bola administratívnym pochybením zapisovateľa Výkonného výboru a nevychádza zo žiadneho riadne prijatého uznesenia Výkonného výboru.

O prípadnom obmedzení počtu zahraničných hráčov v nasledovných sezónach v seniorských súťažiach budú rokovať Ligové rady v najbližšom období a výsledky rokovaní predložia na zasadnutie Výkonného výboru, ktorý sa uskutoční 25. februára.