Odvolacia antidopingová komisia

Andrej
Guba

Predseda Odvolacej antidopingovej komisie SZĽH

Mária
Ďurišinová

Podpredseda Odvolacej antidopingovej komisie SZĽH

Mária
Šišková

Člen Odvolacej antidopingovej komisie SZĽH