Oddelenie vnútornej kontroly

Mgr. Michal Galbavý

Manažér vnútornej kontroly

galbavy@szlh.sk