Úsek rozhodcov SZĽH

Michal KLEJNA

Koordinátor rozhodcov

klejna@szlh.sk

Komisia rozhodcov SZĽH

Ing. Vladimír MIHÁLIK

Predseda KR SZĽH

Vladimír MARTINKO

Člen KR SZĽH

Mgr. Rudolf LAUFF

Člen KR SZĽH

Peter JONÁK

Člen KR SZĽH

Ing. Peter ORSZÁG

Konzultant KR SZĽH

K vyúčtovaniu cestovných výdavkov sa výhradne používa elektronické spracovanie Elektronické služby pre rozhodcov
Sadzobník odmien rozhodcov, inštruktorov rozhodcov a funkcionárov mimo ľadu (účinnosť od 01 09.2022)  NOVÉ!!!
NÁVOD - Vyúčtovanie cestovných výdavkov R_IR_VBR  upravené 6.11.2022