Odd. rozvoja klubov a regiónov

Bc. Roman SÝKORA

Riaditeľ oddelenia rozvoja klubov

roman.sykora@szlh.sk

Regionálni inštruktori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hokejový región Regionálny inštruktor Kontakt
Bratislava Michal ŠŤASTNÝ Michal Šťastný
Trnava Dušan MILO Dušan Milo
Nitra Marcel OZIMÁK Marcel Ozimák
Trenčín Roman TVRDOŇ Roman Tvrdoň
Žilina Radovan SOMÍK Radovan Somík
Banská Bystrica Július BEŇUŠ; Július Beňuš
Prešov František ŠTOLC František Štolc
Košice Jiří BICEK Jiří Bicek

 

Pracovná náplň regionálneho inštruktora: 

 • organizácia pravidelných stretnutí s hokejovými klubmi pri  vytváraní regionálnej identity a podpora  ich ochoty spolupráce pri vykonávaní aktivít, ktoré propagujú  ľadový hokej ako súčasť zdravého života a zvyšujú úroveň tohto športu  v súlade s plánom rozvoja ľadového hokeja,
 •  vypracovávanie efektívneho spôsobu monitorovania a podpory činnosti klubov v príslušnom regióne, 
 • organizovanie  konferencií, odborných seminárov, work-shopov a vzdelávacia činnosť na  školeniach trénerov 1. a 2.stupňa, 
 • príprava  rozvojových programov  v ľadovom hokeji  pre príslušný región,
 • príprava a organizovanie  regionálnych a klubových vzdelávacích programov za účelom zlepšenia klubovej a trénerskej činnosti,
 • pravidelné konzultácie v každom klube v regióne formou komunikácie so športovými riaditeľmi a hlavnými trénermi mládeže /ak táto funkcia v klube existuje/ v celkovom rozsahu minimálne 14 dní ,
 • organizácia turnajov - predprípravky a prípravky -spolupráca s krajmi a klubmi,
 • hodnotenie tréningového procesu  vedeného žiadateľmi o C licenciu,
 • organizácia a účasť na tréningových táboroch a turnajoch regionálnych výberov U15,
 • sledovanie hráčov (scouting) pre potreby juniorských reprezentáci,
 • príprava metodických materiálov do TPM.