O sieni slávy

Vždy som ctil tradície. V zámorí ich rešpektujú, osobnostiam venujú veľkú pozornosť preto som rád, že to platí už aj na Slovensku.“
Ján Starší, člen SSSH 2002

Sieň slávy je pre mňa obrazne povedané posvätným miestom“.
Jozef Golonka, člen SSSH 2002

Veľmi si ocenenie vážim. Cítim sa skoro ako rodák zo Slovenska. Tento svoj vzťah som dal najavo, keď som pred hokejom v Prahe uprednostnil Bratislavu a belasý dres – sem ma to ťahalo viac. Rád budem ako člen slovenskej Siene slávy šíriť dobré meno slovenského hokeja“.
Václav Nedomanský, člen SSSH 2002

Poviem Vám len to, že takéto ocenenie by náš Miško Báči nikdy neočakával. Bolo preňho najcennejšie to, ak sa svojmu milovanému športu mohol venovať v každej minúte
a tešil sa z toho, keď cez svoju prácu mohol rozdávať radosť iným
“.
Želmíra Polóniová, krsná dcéra Michala Polóniho, člena SSSH 2002

Bez minulosti niet budúcnosti... To platí aj o slovenskej Sieni slávy“.
Rene Fasel, prezident IIHF

Hokej je najkrajší šport na svete, históriu si treba uctiť a je pre mňa veľká česť, že môžem byť v spoločnosti toľkých velikánov slovenského hokeja“.
George Gross, člen SSSH 2002

Ťažko porovnávať, je mi cťou byť vo všetkých troch. Vstup do našej Siene slávy má však pre mňa špeciálnu príchuť, tu som totiž vyrastal. Hokej na Slovensku už prerástol hranice športu, je to celospoločenská záležitosť. Verím, že budú neustále vyrastať hokejové osobnosti a Sieň slávy sa postupne zaplní“.
Peter Šťastný, člen SSSH 2002, IIHF, NHL

Slovenský hokej má vo svete skvelé meno a zaslúži si aj sieň slávy“.
Daryl Sittler, hokejová hviezda Toronta, člen Siene slávy NHL

,,Úcta k tradíciam, skúsenostiam z histórie, ktorú prezentuje aj otvorenie Siene slávy, je vlastne súčasťou cesty do budúcnosti slovenského hokeja.“
Juraj Široký, prezident SZĽH (december 2002)

 

História

Tá správa šla svetom rýchlosťou dobrého chýru. Šírili ju média po celom svete. Slovensko – neveľká krajina pod Tatrami – si „dovolila priveľa“. Nestačilo, že šatanovci, bondrovci, pálffyovci siahli po desiatich rokoch štátnej samostatnosti na svetovom šampionáte 2002 v Göteborgu hokejové zlato. No sebavedomo a hrdo ukazujú svetu jedinečnú hokejovú minulosť prostredníctvom osobností, ktoré dali nielen slovenskému, ale aj svetovému hokeju. Vzrušenie rástlo na jeseň a vyvrcholilo informáciami na oficiálnej tlačovej besede 30. septembra 2002, kde jasne zaznelo: Sieň slávy slovenského hokeja je realitou a štvorročné úsilie Slovenského zväzu ľadového hokeja sa naplnilo koncom novembra toho roku! Magický dátum 30. november 2002 - slávnostné otvorenie Siene slávy slovenského hokeja za prítomnosti takmer 400 hostí z domova i zo zahraničia. V Sieni slávy ide o nadčasovú komunikáciu s históriou, v ktorej vzdávame úctu osobnostiam za ich výsledky a veľkosť v celej hráčskej či trénerskej kariére.

A nezabúda sa popri tom ani na podporovateľov –funkcionárov, rozhodcov či športových novinárov. Začiatok SSSH sa nerodil ľahko. Projekt sa realizoval aj vďaka veľkej podpore generálneho partnera Siene slávy slovenského hokeja – globálnej finančnej skupine ING. Okrem finančného zabezpečenia bolo potrebné spracovať aj základné dokumenty organizačného charakteru (štatút a výberové kritériá pre zaraďovanie laureátov), kreovať jej základné orgány (Prezídium, Nominačný výbor, Kanceláriu) s jednotlivými oprávneniami a zabezpečiť jej chod, vrátane prevádzky expozície. To všetko sa nakoniec podarilo. Myšlienka Siene slávy slovenského hokeja začala žiť jej historickým otvorením v posledný novembrový deň roku 2002. V súčasnej podobe orgány Siene slávy majú predovšetkým poradnú, nominačnú a výberovú funkciu. Dôvod je jednoduchý. Sieň slávy nemá vlastnú právnu subjektivitu, nakoľko patrí medzi projekty Marketingu SZĽH, s.r.o., ktorý reálne vstupuje do jej obchodných vzťahov.

2002
Pri historickej premiére bolo výnimočne zaradených až 10 osobností (prioritne tí, ktorí už boli členmi Sieni slávy IIHF a NHL Hockey Hall of Fame) a k nim pribudli najstarší priekopníci a organizátori slovenského hokeja. Jedným z kritérií SSSH je, že budú do nej uvádzané iba žijúce osobnosti. Na pôde Nominačného výboru SSSH však padlo aj rozhodnutie, že prvých päť rokov toto pravidlo ešte nebude platiť. To umožňuje inauguráciu osobností in memoriam. V roku 2002 boli na slávnostnom galavečere v bratislavskom Hoteli Fórum za prítomnosti nominantov a ich rodinných príslušníkov do Siene slávy slovenského hokeja uvedení:
Ladislav Troják, Stan Mikita, Michal Polóni, Ladislav Horský, Ján Starší, George Gross, Vlado Dzurilla, Jozef Golonka, Václav Nedomanský, Peter Šťastný.

Súčasne s otvorením bola zriadená aj trvalá expozícia v Historickom múzeu Bratislavského hradu so základnou myšlienkou: ,,Expozícia Siene slávy je o hokejke a puku”. Každej osobnosti je venovaný samostatný výstavný panel v tvare hokejky, jednotlivé zlaté prstence sú výsekom akoby puku - zrkadla zachytávajúceho osobnosť v určitom životnom okamihu. Panel je doplnený osobnými artefaktmi v sklenej vitríne, ktoré dotvárajú atmosféru celej expozície. Autorská myšlienka pochádza z dielne tímu mladých grafikov okolo Ing. arch. Petra Pagáča.

2003
Sieň slávy oslavovala svoje prvé narodeniny. Pri tomto výročí Nominačný výbor rozhodol rozšíriť rady rodiny Siene slávy o štyri osobnosti, uvedené in memoriam. Nominačný výbor SSSH týmto rozhodnutím chcel uzatvoriť jednu z raných kapitol hokejových dejín. Až čas ukáže, či inauguráciou týchto osobností sa podarilo natrvalo uzatvoriť nomináciu z tých najstarších dejín slovenského hokeja. Príjemný galavečer kopíroval atmosféru a čaro pamätného prvého inauguračného večera. Hudobná sála Bratislavského hradu poskytla príjemnú, komornú atmosféru všetkým prítomným rodinným príslušníkom a hosťom inaugurácie.
V roku 2003 pribudli do galérie Siene slávy slovenského hokeja:
Rastislav Jančuška, Vojtech Okoličány, Miroslav Červenka, Ján Jendek.

2004
Kancelária SSSH pripravila slovenskú časť výstavy “Sieň tradícii českého a československého hokeja” v Pražskej Sazka Aréne pri príležitosti otvorenia nového zimného štadióna a majstrovstiev sveta 2004. Do Siene slávy IIHF pribudol po návrhu vedenia SSSH ďalší Slovák - Ladislav Horský!
 
Sieň slávy pri tretej inaugurácii uviedla štyroch nových členov. V roku, v ktorom si slovenský hokej pripomínul okrúhle jubileum - 75. výročie založenia svojej strešnej organizácie - sa Nominačný výbor rozhodol uviesť opäť o čosi väčší počet osobností, hoci sa predpokladalo uvádzať 2 max. 3 osobností v inauguračnom roku. Dôvodom je vyrovnávanie sa s absenciou Siene slávy niekoľkých desaťročí. Inaugurácia štvorice nových členov bola súčasťou osláv, v rámci slávnostného programu v Divadle Aréna 11. decembra 2004, kde si pozvaní hostia pripomenuli nezabudnuteľné míľniky slovenského hokeja. Nominačný výbor SSSH schválil nomináciu osobností s fiktívnou hranicou do roku 1980. Do radov členov Siene slávy budú v roku 2004 uvedení:
František Gregor, Karol Fako, Vincent Lukáč, Milan Kužela.
 
2005
Nominačná komisia sa rozhodla o kandidátoch na svojich dvoch zasadnutiach 16. mája a 29. júna 2005 na základe kritérií pre jednotlivé kategórie (dosiahnuté úspechy individuálne a klubové, umiestnenie a štarty na ZOH, MS, ME, Ligové súťaže, priekopnícky čin a pod.) na základe týchto kritérií a väčšinovým hlasovaním sa rozhodla pre rok 2005 uviesť:
Jaroslava Waltera v kategórii  tréner a Igora Libu v kategórii hráč.
 
Významným míľnikom, ktorý symbolicky uzatvára rok 2005, je spustenie novej webovej stránky www.sienslavy.sk, ktorá ponúka virtuálny pohľad do Siene slávy a mnoho noviniek a zaujímavostí.  
 
Budúcnosť...
Prirodzene expozícia Siene slávy sa bude rozširovať aj v ďalších rokoch o nové mená, o nové exponáty... Začiatkom tohto roku prišla do života expozície zmena. Po dohode s riaditeľom Bojnického múzea našla svoj nový dočasný domov v Slovenskom národnom múzeu Múzeum Bojnice.

Táto zmena priniesla aj nové myšlienky. Zámerom jednej z nich je realizácia ambiciózneho projektu, ktorý by mal premeniť súčasnú výstavnú expozíciu na jeden veľký multifunkčný priestor s rozlohou 400 m2. V rámci tejto expozície vznikol priestor aj pre hokejovú zábavu, podujatia pre tlačové konferencie, podpisové akcie, ,,suvenír shop“ pre návštevníkov. Týmto projektom chceme ešte viac priblížiť Sieň slávy a našu hokejovú históriu fanúšikom a širokej verejnosti.
 
Na záver sa chcem poďakovať za spoluprácu všetkým, ktorí prispeli k organizácii inauguračného večera a osláv. Naša úprimná vďaka patrí samozrejme zástupcom nášho generálneho partnera - finančnej skupine ING, ako aj všetkým subjektom, ktoré podporili a podporujú chod Siene slávy a pomáhajú tak šíriť jej dobré meno doma a v zahraničí.

 

Štatút SSSH

ŠTATÚT SIENE SLÁVY SLOVENSKÉHO HOKEJA (SSSH)
(organizačný akt činností Siene slávy a jej orgánov)
zo dňa 18.7.2002, v znení neskorších doplnkov
 
Úcta k histórii a osobnostiam patrí k veľkosti a vyspelosti národa. Všade vo svete je súčasťou výchovy k vlastenectvu, hrdosti na výsledky predchádzajúcich generácii. Z hokeja sa v posledných rokoch akoby vytrácali vzory pre najmladších hokejistov, absentuje aj schopnosť prezentovať vhodnými formami úspešnosť hokeja, oproti iným športom v SR. Práve "Sieň slávy slovenského hokeja" dokáže plniť všetky funkcie, ktoré očakávame a týmto spôsobom chceme a budeme poskytovať príležitosť na spomienky, pripomenutie si najvýraznejších osobností hokejového hnutia spomedzi hráčov, trénerov, tímov, funkcionárov, rozhodcov i hokejových novinárov, na vzácne osobné stretnutia sa so žijúcimi pamätníkmi, najstaršími členmi SZĽH. Sieň Slávy Slovenského hokeja bude pomáhať pozdvihovať hokejové, športové i celospoločenské povedomie a stane sa týmto osobitým spôsobom priekopníkom i pre ostatné športové hnutia. Štatút dáva základný rámec fungovania orgánov a činností spojených s SSSH.
 
Čl.1 Základné ustanovenia

Právna subjektivita,  sídlo
 
Sieň slávy slovenského hokeja je odštepným závodom Marketingu SZĽH, s.r.o. zapísaná v obchodnom registri pod menom Marketing SZĽH, spol. s r.o. odštepný závod Sieň slávy slovenského hokeja, ako 100%-ná dcérska spoločnosť Slovenského Zväzu Ľadového Hokeja. Má svoj vlastný názov, právnu subjektivitu s ktorou vstupuje do vzťahov s tretími osobami a vlastné orgány, ktoré ju zastupujú pri riešení jej jednotlivých záležitosti.

Názov pod ktorým bude prezentovaná v bežnej komunikácií na verejnosti je: " Sieň Slávy Slovenského Hokeja", anglický ekvivalent je : "Slovak Hockey Hall of Fame." Má vlastné graficky spracované logo, ktoré je súčasťou názvu, ale spoločné používanie názvu a loga nie je rigidné, a môžu byť - podľa potreby - použité aj samostatne.
 
Registrované sídlo Siene Slávy a poštová adresa je na adrese zriaďovateľa Marketing SZĽH, s.r.o. : Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava.
 
Čl.2 Trvanie Siene Slávy a jej ocenenia

Odštepný závod Sieň Slávy Slovenského Hokeja sa založil na dobu neurčitú. Súčasťou Siene slávy je aj jej trvalá expozícia, ktorá sa bude doplňovať každoročne o nových členov. Expozícia je zriadená v hlavnom meste SR.  Všetky trofeje a artefakty venované sieni slávy sú jej majetkom. Inventarizáciu artefaktov vedie kancelária siene slávy a Múzeum telesnej kultúry SR. V dispozícií prezídia siene slávy je i riešenie otázky zapožičania expozície alebo jej časti mimo zriadeného miesta a vo výnimočných prípadoch aj mimo územia SR. O takomto kroku rozhodne po prerokovaní zriaďovateľ. Súčasťou expozície je aj jej virtuálna podoba na internete.
 
Symbolom a zároveň hlavnou cenou Siene slávy je špeciálne vytvorená soška "Levia hokejka", ktorú v bronzovom prevedení  dostanú všetci laureáti uvedení do Siene slávy. V prípade uvedenia osobnosti In memoriam ju dostane len najbližší príbuzný (manželka, otec, matka, syn, dcéra, brat, sestra). Ak nikto z najbližších príbuzných neprevezme osobne sošku a certifikát na inauguračnej slávnosti, certifikát sa stáva súčasťou zbierkového fondu Siene slávy a môže byť vystavený v jej expozícii alebo je súčasťou jej depozitu. 
 
Čl.3 Predmet činnosti Siene slávy

 • popularizácia a prezentácia úspechov slovenského hokeja a hokejového hnutia
 • rozhodovanie o zaradení nových členov do Siene slávy
 • rozširovanie a prezentovanie odkazu Siene slávy vo verejnosti
 • zbieranie historických faktov a ostatných informácií o slovenských osobnostiach
 • príprava dokumentov pre rozhodnutie o zaradení do Siene slávy
 • komunikácia s orgánmi hokejových Siení slávy IIHF, NHL
 • marketing Siene slávy
 • merchandising Siene slávy
 • výstavnícka činnosť
   

Čl.4 Hlavné a pomocné orgány Siene slávy

4.1 Orgánmi SSSH sú :
 
Hlavné orgány:

 • Prezídium Siene slávy
 • Kancelária Siene slávy na čele s riaditeľom Siene slávy
   
  Pomocné orgány:
 • Nominačná komisia Siene slávy
 • Epozičná komisia Siene slávy
 • Odborná - historická komisia Siene slávy
   

HLAVNÉ ORGÁNY
 
4.2 Prezídium a kancelária SSSH
 
4.2.1 Prezídium SSSH
 Prezídium je tvorené najmenej 4 členmi. Člen prezídia môže byť zároveň aj členom niektorej z komisií Siene slávy. Tento orgán je kreovaný riadiacim orgánom Marketingu SZĽH po dohode so zakladateľom. Členstvo  je dobrovoľné, čestné, bezodplatné a prestavuje určitý spoločenský honor. Udeľuje sa tým, ktorí majú snahu aktívne a dobrovoľne pracovať v prospech Siene slávy, a tak v prospech slovenského hokeja.
Prezídium je organizačný a kontrolný orgán. Rieši základné otázky činnosti siene slávy a zabezpečuje kontrolu práce jednotlivých komisií. Prezídium má aj navrhovaciu právomoc, t.j. može podávať návrhy na nomináciu osobností do Siene slávy. Prezídium  je uznášaniaschopné ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Rozhodnutie je platné a vykonateľné, keď za jeho prijatie hlasovala minimálne 2/3 väčšina prítomných členov.
Prezídium na svojich zasadnutiach schvaľuje štatút Siene slávy, plán činnosti a rozdelenie úloh na nasledujúce obdobie medzi zasadnutiami Nominačnej komisie, rozpočet Siene slávy, určuje termín Inauguračnej slávnosti a spôsob otvorenia, rozširovania či dopĺňania expozície o nových členov a rieši strategické otázky Siene slávy.

4.2.2 Riaditeľ Siene slávy
Štatutárnym orgánom je riaditeľ - vedúci organizačnej zložky Marketingu-SZĽH, spol. s r.o., odštepný závod Siene slávy slovenského hokeja. Táto osoba je zapísaná do obchodného registra zastupuje, zodpovedá a koná voči tretím osobám samostatne. Právne úkony riaditeľa podliehajú písomnému súhlasu aspoň jedného konateľa MarketinguSZĽH .
Do riadiacej, informačnej a schvaľovacej právomoci riaditeľa patria všetky činnosti, ktoré zabezpečia chod Siene slávy, najmä zabezpečenie chodu a správy Siene slávy a jej expozície a práce jej ďalších orgánov. Riadi a koordinuje všetky aktivity a činnosť Kancelárie Siene slávy a jej zamestnancov vrátane prípravy hospodárenia,zabezpečenia príjmov zo sponzoringu, merchandising a pod.. Prezentuje a zastupuje Sieň slávy voči zahraničiu, komunikácia s IIHF, Sieňou slávy NHL, hokejovými osobnosťami a pod.
Zodpovedá za realizáciu pôvodného projektu - prijatého a schváleného Výkonným výborom SZĽH v roku 1998, následne zahrnutého aj do Programového vyhlásenia VV SZĽH v roku 1998, 2002 a 2004. Aktuálne ho kreuje a rozvíja podľa nových možností, prezentuje na verejnosti, voči hokejovému hnutiu, rokuje s partnermi a sponzormi. Zabezpečuje rozpočet pre činnosť Siene slávy a generálnemu partnerovi Siene slávy i ďalším reklamným partnerom a donátorom garantuje účelné vynakladanie prostriedkov na činnosť, zodpovedá za hospodársky výsledok. Vedie zasadnutia Prezídia a Nominačnej komisie.
 
4.2.3. Kancelár a dokumentarista.
Kancelár je poverená osoba riaditeľom, pracuje ako jeho pomocný orgán. Koordinuje zasadnutia komisií, zabezpečuje zvolanie, vyhotovuje zápisnice zo zasadnutí komisie, príprava a zabezpečenie materiálov pre členov komisií na zasadnutie, vedie evidenciu písomnosti, listín a ostatnej korešpondencie, zodpovedá za správu a nakladanie s artefaktmi a inými pamätnými hnuteľnosťami, zverenými do dispozície Siene slávy, spolupracuje s dokumentaristom Siene slávy a Múzeom telesnej kultúry, koordinácia práce kancelárie s komisiami a prezídiom.
Dokumentarista vyhľadáva informácie o osobnostiach z okruhu nominantov, vyhľadáva kontakty na rodiny pozostalých pri nominantoch uvedených in memoriam, vedie adresy a zabezpečuje kontakt s nominovanými osobnosťami.
Dokumentarista je osoba poverená riaditeľom, pracuje ako jeho pomocný orgán. Koordinuje zasadnutia komisii - zvolanie, vedenie a zápisnice zo zasadnutí.  Vyhľadáva informácie o osobnostiach z okruhu nominantov, vyhľadáva kontakty na rodiny pozostalých pri nominantoch uvedených in memoriam, vedie adresy a zabezpečuje kontakt s nominovanými osobnosťami.
Získava a opatruje pôvodné dokumenty, fotografie, artefakty od rodín hokejových osobností, pokiaľ ich kancelária alebo Múzeum telesnej kultúry neprevezme a nezaradí do svojho zbierkového fondu. Ďalej pripravuje všetky potrebné podklady k vyhotoveniu informačných správ k rokovaniu odbornej komisie, prezídia či nominačnej komisie. Dokumentarista môže byť súčasne aj členom odbornej - historickej komisie i členom Nominačnej komisie.
 
POMOCNÉ ORGÁNY
 
4.3 Nominačná komisia
Nominačný výbor je zložený z nepárneho počtu členov s pestrejším zložením hokejových odborníkov i manažérov. Jeho členmi sú výrazné osobnosti hokejovej histórie, hokejového zväzu, olympijského hnutia, zástupcovia sponzorov a partnerov. Členmi komisie môžu takisto byť aj predstavitelia umeleckej sféry (napr. zástupcovia športových múzeí, akad. sochár, maliar, architekt, dizajnér a pod.), hokejoví novinári, predstavitelia elektronických médií a pod.
Nominačnú komisiu zvoláva riaditeľ Siene slávy, ktorý jej  zároveň predsedá a riadi jej rokovanie.   
Členov nominačného výboru navrhuje a odvoláva Prezídium Siene slávy. Návrh sa oznámi dotknutej osobe a po jej výslovnom prijatí sa táto osoba môže stať riadnym členom Nominačnej komisie a môže začať vykonávať príslušný mandát. Členstvo v komisii môže byť zrušené prezídiom z rôznych dôvodov napr. pre nečinnosť člena alebo z dôvodu zámerného a hrubého poškodzovania dobrého mena. Člen sa môže vzdať členstva dobrovoľne, písomným oznámením o abdikácii. Členstvo v orgánoch SSSH automaticky zaniká celoročnou neúčasťou alebo neospravedlnenou neúčasťou člena alebo úmrtím člena. Vznik, zánik, zrušenie alebo vzdanie sa členstva v komisii sa vykoná písomnou formou.
Členstvo  je dobrovoľné, čestné, bezodplatné a prestavuje predstavuje určitý spoločenský honor. Udeľuje sa tým, ktorí majú snahu aktívne a dobrovoľne pracovať v prospech Siene slávy, a tak v prospech slovenského hokeja.
Riaditeľ môže za určité obdobie rozhodnúť o preplatení cestovných či iných nákladov spojených s forme a výške odmien za konkrétnu prácu či výsledky jednotlivých členov za predpokladu kladného hospodárskeho výsledku SSSH.
Mandát v tejto komisii sa prevažne vykonáva osobne. V odôvodnených prípadoch sa môže zúčastniť aj poverený zástupca neprítomného - ospravedlneného člena. V prípade hlasovania o návrhu nominanta je potrebný písomný súhlas na ktorom bude uvedené meno za ktorého uvedenie hlasuje. Takýto návrh komisia považuje za platný hlas, akoby hlasoval ospravedlnený člen komisie osobne. Za ospravedlnenú bude považovaná neúčasť člena, ktorý sa písomne alebo telefonicky vopred ospravedlnil z neúčasti na zasadnutí komisie kancelárii Siene slávy.
 
Prezídium Siene slávy môže udeliť aj čestné členstvo a to: 

 • Čestné členstvo (udelené ad hoc významnej osobnosti s konkrétnym prínosom pre SSSH). 
   

Schôdzky a rokovanie Nominačnej komisie

Nominačná komisia sa schádza minimálne 2 krát za rok, aby pripravila návrh, resp. sa vyjadrila k predloženému návrhu od odbornej komisie alebo prezídia ako aj ďalších otázkach týkajúcich sa činnosti nominačnej komisie. Základným poslaním nominačnej komisie je voľbou rozhodnúť a schváliť zaradenie určitého počtu nových členov do Siene slávy.

Rokovanie komisie zvoláva riaditeľ Siene slávy najmenej 7 dní pred termínom schôdzky zaslaním písomnej pozvánky podpísanej riaditeľom alebo kancelárom.

Nominančná komisia je uznášaniaschopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Rozhodnutie je platné a vykonateľné, keď za jeho prijatie hlasovala minimálne 2/3 väčšina prítomných členov uznášania schopnej komisie. Ak sa nezíde Nominačná komisia v uznášaniaschopnom zložení, rozhodne prezídium vo veciach, v ktorých je inak oprávnená rozhodovať komisia.

Hlavná činnosť komisie

Nominačná komisia rozhoduje o zaradení osobností do Siene slávy podľa pravidiel o zaraďovaní. Rámcové pravidlá o zaraďovaní sú prílohou Štatútu. Precízne, presné a jasné kritériá zaraďovania ďalších členov do Siene slávy môžu byť aktualizované a postupne dopĺňané.
Nominačná komisia zaraďuje osobnosti do dvoch základných kategórií a ich podskupín. Kategória "Športovci" ( skupina - hráči, tím, tréneri) a kategória "Podporovatelia" (rozhodcovia, funkcionári a športoví novinári)

 
4.4 Odborné komisie
Ďalšia činnosť medzi zasadnutiami je vykonávaná cez odborné komisie. Odborné komisie kreuje Prezídium resp. riaditeľ Siene slávy po pripomienkach Nominačnej komisie. Každá komisia si zvolí svojho predsedu, ktorý ju bude reprezentovať voči ostatným orgánom v období medzi zasadnutiami pléna Nominačnej komisie. Komisie rozpracúvajú a realizujú projekt, pripravujú písomné návrhy preprezídium a nominačnú komisiu.
 
Historická  komisia
Komisia preveruje rôzne informácie ohľadom nominantov resp. ich výberu  (informácie, výber osobností, významovosť, faktografia, nominovanie, zber artefaktov), pripravuje komplexné odborné informácie o kandidátoch budúcich možných členov Siene slávy. Komisia sa schádza podľa potreby niekoľkokrát v roku. Komisiu zvoláva a jej činnosť riadi jej predseda, ktorého poverí riaditeľ Siene slávy.
 
Expozičná komisia
Komisiu zvoláva a jej činnosť riadi jej predseda, ktorého poverí riaditeľ Siene slávy.Komisia sa schádza podľa potreby niekoľkokrát v roku , rieši vizuál a charakter expozície, dopĺňanie, archivovanie, evidencia a správa zbierkového fondu, verejné informácie, propagácie, tlačoviny, tlačové besedy, media kampane a koordinácia médií, rieši otázky eventov otvorenia, inauguračnej slávnosti a uvádzania členov do Siene slávy,
 
Čl.5 Hospodárenie Siene slávy
 
Hospodárenie vychádza z rozpočtu na príslušný rok a je zabezpečované cez účet odštepného závodu Siene slávy slovenského hokeja,. ktorý získava finančné prostriedky na chod najmä od:

 • sponzorov
 • reklamných partnerov
 • ostatných darov fyzických a právnických osôb
 • vlastných zdrojov Marketing SZĽH, s.r.o. a Slovenského zväzu ľadového hokeja
 • z úrokov na účte v banke
 • ďalších príspevkov získaných od spolupracujúcej produkčnej resp. akvizičnej agentúry
 • z obchodovania s právami na Sieň slávy
 • z ďalších komerčných aktivít Siene slávy  
   

Čl.6 Generálni sponzori

Generálny sponzor SSSH ma osobité postavenie. Jeho postavenie predpokladá najmä : 

 

 1. zastúpenie sponzora v orgánoch  (zástupca v prezídiu, v komisiách)
 2. prezentácia sponzora pri otvorení, na inauguračnej slávnosti, označenie, odovzdávanej ceny, uvádzanie v ďalších rokoch
 3. dominancia vo všetkých verejných aj interných formách prezentácie Siene slávy
 4. práva a povinnosti generálneho sponzora podrobnejšie upraví zmluva.
   

Čl.7 Záverečné ustanovenia

O zmenách a doplnkoch štatútu rozhoduje prezídium na základe návrhov jej členov.
Štatút nadobúda platnosť a účinnosť rozhodnutím prezídia a jej písomným spracovaním v zápisnici.

Posledná aktualizácia : 11.11.2005

 

Podmienky nominácie

PODMIENKY SCHVAĽOVANIA ZA ČLENA SIENE
Kritériá pre nominovanie a zaraďovanie do SSSH.


Spôsob a podmienky nominácie

Navrhnúť kandidáta za člena Siene slávy môže iba riadny člen odbornej - historickej komisie, člen Nominačnej komisie alebo prezídia Siene slávy.

Odborná komisia prediskutuje svoj predbežný návrh nominácie na príslušný kalendárny rok na svojom prvom zasadnutí v príslušnom roku. Každý člen Nominačnej komisie, ktorý chce podať individuálny návrh na nomináciu, odošle ho písomne najneskôr do začatia prvého zasadnutia NK v kalendárnom roku na adresu Kancelárie. Odborná komisia spracuje a prediskutuje všetky tieto návrhy do podoby širšej kandidatúry - obsahujúcej maximálne 10 nominovaných z kategórie športovci a 3 z kategórie podporovatelia - a predloží ju v písomnej podobe Prezídiu a NK. Hlasovacie grémium NK na svojom zasadnutí schváli príslušný počet laureátov v príslušnej kategórii, ktorí sa v danom roku slávnostne uvedú do Siene slávy slovenského hokeja.

Odborná historická  komisia a kancelár pripravia Prezídiu a NK kandidatúry, kompletné - tzn. obsahujúce všetky životopisné informácie o práci, činnosti, výsledkoch, úspechoch a význame kandidáta pre slovenský hokej a jeho rozvoj. Predseda odbornej komisie zdôvodní návrh na zasadnutí Nominačného výboru ústne, pred hlasovaním.


Spôsob hlasovania

Hlasovacie grémium hlasuje každoročne o navrhovaných kandidátoch tajne, prípadne verejne ak sa tak NK a jej hlasovacie grémium dohodne nadpolovičnou väčšinou. Tajné hlasovanie pripraví kancelária Siene slávy.  Výsledky tajného hlasovania overuje bezprostredne po ukončení hlasovania prítomné plénum NK SSSH prípadne jej poverení členovia.

Hlasovanie je platné, pokiaľ sa na ňom zúčastňuje nadpolovičná väčšina členov Hlasovacieho grémia.

Členovia NK Siene slávy sú viazaní mlčanlivosťou o nominácii a o hlasovaní. Toto utajenie sleduje nielen záujmy a ochranu členov NK, no najmä ochranu osobnosti, mena a spoločenského postavenia nominovanej, no nezvolenej skupiny kandidátov alebo jednotlivého nominanta. Ide aj o ochranu pred spochybňovaním resp. možnou negatívnou publicitou kandidátov či laureátov. To zn., že členovia NK nezverejní informácie o osobách nominovaných a volených do SSSH.

Kandidáti nezvolení v tajných voľbách v jednom roku, môžu byť nominovaní opakovane v nasledujúcich rokoch.
 

Základné podmienky pre zaradenie

Vzhľadom k "historickému deficitu" za 75 rokov existencie slovenského hokeja, disponujeme najmenej 50-timi osobnosťami, ktoré si poctu zaradenia do Siene slávy zaslúžia. Popri tom však pribúdajú ďalší hráči, tréneri, rozhodcovia, funkcionári, ktorí ukončia svoju aktívnu činnosť a ktorých pôsobenie bude potrebné s odstupom času a vzhľadom k úspešnosti hodnotiť.

Pri kategórii "podporovatelia" - funkcionári, rozhodcovia, prípadne hokejoví novinári nie sú možné tak exaktne určujúce podmienky, ako u hráčov a trénerov. Nakoľko Sieň slávy v Československu, ani na Slovensku pred rokom 2002 nejestvovala, noví členovia budú do nej zaraďovaní pravidelne každý rok.

O zaradení osobností do Siene slávy rozhodne Nominačný výbor podľa týchto základných pravidiel :

1. osobnosti, ktoré sa svojim pôsobením, výsledkami a významom dajú charakterizovať vetou : "svojou športovou kariérou, životom i výsledkami prekročili hranice Slovenska"

2. najmenej tri roky po skončení aktívnej činnosti dotknutej osoby, spĺňajúcej stanovené kritériá. Zaraďovanie sa uskutočňuje voľbou, zo širšieho počtu vybraných osobností spĺňajúcich stanovené kritériá.

3. rovnako ako v iných Sieňach slávy, nebudú po prvých 5-tich rokoch uvádzané do SSSH osobnosti in memoriam. Výnimka z tohoto pravidla je východiskom a kompromisom organizátorov pre riešenie podlžnosti voči histórii.

4. v premiérovom roku otvorenia Siene slávy - v roku 2002 - počet laureátov 10 osobností

5. prvých desať rokov existencie Siene slávy slovenského hokeja budú uvádzané min. 2 ďalšie osoby, každoročne


Zaradenie prvých členov Siene slávy:

V rámci 73 ročnej histórie slovenského hokeja bolo do Siene slávy slovenského hokeja pri otvorení výnimočne zaradených 10 osobností. Prednostne všetci, ktorí už pred rokom 2002 boli členmi Siene slávy NHL alebo IIHF. K šiestim: G. Gross, S. Mikita, V. Dzurilla, J. Golonka, P. Šťastný a J. Starší, voľbou prvý raz pribudli zostávajúci štyria laureáti. Nakoľko v prvej šestici, okrem jedného novinára, prevažovali hráči, kandidátmi boli príslušníci najstaršej generácie - priekopníci a organizátori slovenského hokeja od jeho počiatkov cez Slovenský štát a obdobie federácie.

Kritériá pre výber kandidátov do jednotlivých kategórií Siene slávy:

Musí ísť o zaradenie žijúcej osobnosti slovenského hokeja, ktorá skončila aktívnu činnosť v nosnej kategórii pred dátumom nominácie na uvedenie do Siene slávy.
Výber kandidátov bude pre kategórie športovci (hráč, tím, tréner) a kategória podporovatelia (funkcionár, rozhodca, športový novinár).


Kategória ŠPORTOVCI ( hráč, team, tréner):

Podskupina HRÁČ

 • medailisti zo ZOH,
 • majstri sveta, Stanley cup
 • medailisti z MS
 • hokejové osobnosti, ktoré dlhodobo pôsobili v NHL, v európskych i našich ligových súťažiach
 • hráči, ktorí reprezentovali Slovensko v seniorskom mužstve minimálne 50 x, alebo ktorí strelili za Slovensko min. 50 gólov, alebo hráči mimoriadnych kvalít, ktorí získali aspoň 3 x titul Majstra Slovenska a odohrali v extralige SR min. 300 zápasov, hráčske osobnosti, ktoré po skončení aktívnej činnosti pokračovali ako tréneri, funkcionári, manažéri činnosťou v prospech hokejového hnutia alebo ktorí sa výnimočným počinom zaslúžili o rozvoj hokeja na Slovensku

 
Pomocné bodovanie :

1. ZOH - spoločný štát

Zlatá medaila 100 bodov
striebro 75 bodov
bronz 50 bodov
 
2. ZOH - Slovensko

Zlatá medaila 80 bodov
striebro 60 bodov
bronz 40 bodov
 
3. MS - spoločný štát

Zlato 60 bodov
striebro 40 bodov
bronz 20 bodov

4. MS - Slovensko

 • zlatá medaila 50 bodov
 • striebro 30 bodov
 • bronz 10 bodov

 
5. 100 štartov za repre 20 bodov, 50 štartov 10 bodov, 25 štartov 5 bodov

6. 10 sezón v lige 10 bodov, 5 sezón 5 bodov

7. 10 sezón v zahraničnej - Európskej lige - 10 bodov, 5 bodov

8. 10 sezón v NHL 20 bodov, 5 sezón v NHL 10 bodov

9. zisk Stanley Cup-u 50 bodov

10. zisk niektorej z individuálnych trofejí NHL - 30 bodov


Podskupina TEAM

Najúspešnejšie seniorské, juniorské i ženské hokejové tímy, ktoré dosiahli mimoriadne úspechy na medzinárodnej scéne (vybojovali medailu na ZOH alebo MS), preslávili Slovensko na Svetovom pohári, alebo iným mimoriadne povšimnutia hodným spôsobom prezentovali hokej na Slovensku (výnimočne to môže byť aj klub).


Podskupina TRÉNER

Tréneri, ktorí viedli reprezentačné tímy ČSR, ČSSR, ČSFR a získali s nimi aspoň jednu olympijskú medailu alebo cenný kov na MS

Tréneri, ktorí rozvíjali svoju úspešnú hráčsku kariéru a v ligových mužstvách uplatnili pozoruhodné metodické, taktické alebo výchovné postupy, pripravili viacero talentovaných hráčov, reprezentantov SR, prípadne skvelých hráčov NHL a ktorí svoje novátorské postupy dokázali publikačne, či prednáškovo prezentovať v prospech rozvoja ľadového hokeja


Kategória - PODPOROVATELIA

Podskupina Funkcionári

Bývalí hráči, ktorí po skončení aktívnej činnosti výraznou mierou prispeli k rozvoju slovenského hokeja na úrovni zväzu alebo IIHF.

Bývalí tréneri, ktorí sa po skončení trénerskej dráhy zaslúžili o výrazné úspechy svojho klubu alebo reprezentácie vo funkcii organizátora alebo manažéra.

Osobnosti, ktoré svojim pôsobením a výsledkami zanechali výrazné stopy v rozvoji hokejového hnutia na Slovensku alebo pri prezentácii slovenského hokeja vo svete (IIHF, NHL)


Podskupina Rozhodcovia

Rozhodcovské osobnosti, ktoré dlhodobo pôsobili na špici domácich súťaží (aspoň 500 ligových zápasov), rozhodovali úspešne na medzinárodnom poli (EHL, MS, ZOH, medzištátne zápasy) a po skončení aktívnej činnosti pokračovali v práci na úrovni zväzu, komisii IIHF apod., prípadne na rozvoji slovenského hokeja v regiónoch, v aktívnej činnosti v SZĽH


Podskupina športoví novinári

Iba výnimoční hokejoví novinári, ktorí okrem svojej dlhoročnej publicistickej činnosti o hokeji dokázali prakticky organizačne napomáhať pri rozvoji slovenského hokeja (nové formy propagácie hokeja, skultúrnenie hokejového prostredia a výchovy hokejového diváka, organizovanie hokejových ankiet, turnajov, práca v Sieni slávy, vybavenie zimných štadiónov modernou technikou apod., prípadne aktívna dlhoročná funkcionárska práca vo zväze)

Bývalí hráči, ktorí po skončení aktívnej činnosti pôsobili dlhodobo ako hokejoví novinári, komentátori, s aktívnym prístupom a úzkou dlhodobou spoluprácou s IIHF, so Sieňou slávy NHL, IIHF alebo so SZĽH.

 

Cena Siene slávy

Každá osobnosť zaradená do Siene slávy dostane na spoločenskom podujatí "Galavečer Siene slávy", za prítomnosti predstaviteľov štátu, vedenia SZĽH, zástupcov klubov, reprezentantov - písomný certifikát o uvedení do Siene slávy a cenu člena Siene slávy.

Plastika "Levia hokejka" - originálne sochárske dielo - 50 cm bronzová plastika vo forme štylizovaného leva v tvare hokejky, ktorú ocenení dostanú na pamiatku spolu s písomným certifikátom. Na stojane plastiky od akademického sochára Víťa Bojňanského je vygravírovaný nápis Sieň slávy slovenského hokeja, meno oceneného, rok uvedenia a logo gen. sponzora ING.

Platnička člena Siene slávy je umiestnená na mobilných skladacích paneloch, ktoré sú umiestnené na jednotlivých paneloch člena Siene slávy v expozícií.

 

Partneri SSSH

Generálny partner:
Orange

 

Hlavní partneri:
Transpetrol šKODA

 

 

Oficiálni partneri:
Amundsen Double Tree by Hilton
Elesko Reebok

 

 

Mediálni partneri:
AkzentMedia BigBoard euro AWK funradio
PRAVDA SITA Denník šport  

 

 

Dodávatelia:
Julius Meinl lucka VITAL
COMSULTIA WILLMARK  

Zakladajúci partneri Siene slávy:

 • Slovenské národné múzeum - Historické múzeum na Bratislavskom hrade
 • Architektonické štúdio United brains
 • Múzeum telesnej kultúry v Bratislave
 • SOV - Slovenský olympijský výbor
 • Hotel Danube
 • DYNACOM Technologies
 • Trinity
 • Czech airlines
 • NAY Elektrodom
 • Koratex
 • Bittner
 • Coca-Cola