Nový projekt pre školy nestojí rodičov ani cent

BRATISLAVA (SZĽH) – Od nového školského roka začal Slovenský zväz ľadového hokeja spolupracovať s desiatimi mestami na novom projekte Školského korčuliarskeho programu. Čo je jeho hlavným účelom, kto sa ho môže zúčastniť a prečo môže byť pre rodičov a ich deti zaujímavý nám v rozhovore vysvetľuje Diana Kosová, projektová a rozvojová riaditeľka SZĽH.

 

Hokejový zväz začal v novom školskom roku s projektom Školského korčuliarskeho programu. O čo v ňom ide?

Je to program týždňových kurzov korčuľovania pre všetkých druhákov a predškolákov v mestách. Momentálne sú s nami v spolupráci mestá Trenčín, Partizánske, Spišská Nová Ves, Gelnica, Nové Mesto nad Váhom, Michalovce, Trebišov, Topoľčany, Považská Bystrica a Čaňa. Po rekonštrukcii zimného štadióna sa pridá Liptovský Mikuláš a Žiar nad Hronom, od ktorých už máme potvrdené súhlasy pre realizáciu takéhoto programu.

 

Prejavili o túto novinku záujem aj ďalšie mestá?

Ak by sa chcelo pripojiť akékoľvek ďalšie mesto, sme pripravení rokovať o spolupráci. Iniciatívu vítame. V budúcnosti by sme z tohto projektu radi mali celoslovenskú aktivitu. Mestami, ktoré sa chcú pridať do tohto programu sú aj Levice a Poprad, s ktorými momentálne rokujeme o forme spolupráce. Spolupráca v Školskom korčuliarskom programe prebieha na úrovni mesto ako zriaďovateľ a SZĽH spoločne s hokejovým klubom v danom meste.

 

Čo v súvislosti s projektom majú na starosti tieto tri strany?

Samospráva sa podieľa na financovaní dopravy a výuky korčuľovania, SZĽH prispieva zabezpečením prilieb, korčúľ, farebných dresov, diplomov a tiež metodikou. Tu by som sa chcela poďakovať primátorom ale aj mestským zastupiteľstvám vymenovaných miest za spoluprácu na takomto užitočnom programe.

 

Existuje mesto, ktoré takúto možnosť nevyužilo?

Mrzí nás, že sa medzi spomenuté mestá nepridalo aj mesto Zvolen, ktoré ponúknutú spoluprácu na takomto programe odmietlo.

Prečo cítil zväz potrebu, aby takýto projekt na Slovensku vznikol?

Hlavnou myšlienkou týchto kurzov je snaha umožniť deťom získať nové pohybové zručnosti a školám pomôcť zrealizovať štátny vzdelávací program telesnej výchovy, ktorý obsahuje aj korčuľovanie ako sezónnu činnosť, s ktorou sa deti majú oboznámiť. Mnoho škôl však takúto činnosť nerealizovalo.

 

Prečo?

Kvôli chýbajúcemu materiálnemu zabezpečeniu, kvôli nárokom na finančné zabezpečenie alebo jednoducho preto, že nemali v pedagogickom zbore dostatok odborne pripravených ľudí na takéto vyučovanie. Preto SZĽH ponúkol pre túto službu svojich certifikovaných hokejových trénerov. Školu ani rodiča nestojí takýto kurz vôbec nič.

Zlatá medaila za úspešné absolvovanie korčuliarskej olympiády na konci kurzuZlatá medaila za úspešné absolvovanie korčuliarskej olympiády na konci kurzu

Dá sa táto aktivita chápať aj ako snahu dostať na korčule čo najviac detí, čiže potenciálnych hokejistov?

Filozofiou SZĽH je ponúknuť v spolupráci so samosprávami službu spoločnosti. V súčasnosti nie sme v stave, kedy pravidelne dokážeme tešiť spoločnosť výsledkami našich hokejistov, no môžeme si úctu a dôveru zaslúžiť aj inak. Vôbec sa nepozeráme na to, či z detí, ktoré takýmto kurzom prejdú budú raz hokejisti. Chápeme tieto kurzy ako službu deťom aj ich rodičom.

 

Má korčuľovanie pre vývoj dieťaťa špecifickú výhodu v porovnaní napríklad s behaním či gymnastikou?

V roku 1993 pomenoval americký psychológ a profesor na Harvardskej univerzite Howard Gardner deväť druhov inteligencie – medzi nimi aj inteligenciu telesno-kinestetickú. Výskumy preukázali, že schopnosť korčuľovať pôsobí na rozvoj tejto inteligencie veľmi priaznivo. To by však nebolo až také zaujímavé, ako údaj, že táto inteligencia je veľmi dôležitá pri vykonávaní takého povolania, ako je napríklad lekár, či zdravotná sestra, fyzioterapeut alebo geológ. Taktiež je už dávno známe a výskumom potvrdené, že každá nová osvojená pohybová zručnosť sprevádza tvorbu nových vzorcov v mozgu a aktivizuje nové nervové dráhy, ktoré následne pomáhajú dieťaťu napríklad v matematike alebo v čítaní a výrazne zlepšujú schopnosť koncentrácie.

 

Čiže primárnym cieľom SZĽH nie je nájsť nového Hossu, Bondru či Pálffyho?

Nás viac zaujíma to, čím môžeme dieťaťu pomôcť ako to, či z neho bude hokejista. Tým, že to realizujeme pre všetky deti, dávame rovnakú príležitosť byť lepším všetkým, bez ohľadu na to, či majú možnosť si to zaplatiť alebo nie. Dieťa nepotrebuje stáť v rade a čakať na svoju príležitosť. Dieťa je stvorené objavovať svet a osvojovať si nové poznatky vlastnou činnosťou.

 

Nemôže rodičov od takéhoto programu odradiť nebezpečenstvo úrazov, ktoré je na ľade a na korčuliach vyššie, ako povedzme v telocvični?

Prízvukujeme našim trénerom, aby boli deti neustále zapojené v činnosti tak, aby zabudli, že sa boja stáť na korčuliach a aby mali z pohybu radosť. Cvičenia sa nemusia realizovať iba na korčuliach, po ľade sa dá plaziť, váľať, chodiť kolenačky... Takto sú zapojené aj deti, ktoré na korčuliach ešte nikdy nestáli. Ak ich vtiahnete plne do hry, väčšinou sa v jedinom okamihu stane, že sa postavia spoločne so svojimi skúsenejšími spolužiakmi. A stoja, niekedy urobia aj krok a druhý a tretí. Zrazu sú šťastné, že to samé objavili. Jasné, že ešte mnohokrát spadnú, no už vedia, že sa dokážu opäť postaviť a kráčať.

 

Nebude pre certifikovaných hokejových trénerov problémom učiť korčuľovať aj deti, ktoré ešte nikdy neboli na ľade?

Veľmi dôležitou súčasťou kurzov sú emócie. Postupne pracujeme s trénermi na tom, aby chápali, aké dôležité sú v živote malých detí a aby sa výraznou mierou pričinili k tomu, že deti budú nadšené. Pokriky, pochvala, smiech, to všetko je súčasťou kurzov. Rozprávame sa s trénermi o tom, že akú emóciu odovzdajú, taká sa vráti. Z detí, ktoré im prejdú rukami nemusia byť hokejisti, no môžu to byť budúci investori, primátori, manažéri, politici alebo rodičia budúceho hokejistu atď. Ak im ostane príjemná spomienka na zimný štadión, korčuľovanie, pohyb, určite budú v budúcnosti náchylnejší pomôcť a podporiť športovanie, korčuľovanie či hokej.

Deti zo Základnej školy na Bezručovej v TrenčíneDeti zo Základnej školy na Bezručovej v Trenčíne

V tomto prípade je asi potrebné trénerov dostatočne pripraviť na nové úlohy.

Postupne vzdelávame trénerov prípraviek a žiakov, aby sa z nich stali špičkoví odborníci na prácu s deťmi. Špeciálne by som sa chcela veľmi poďakovať Krajskému centru voľného času v Trenčíne, ktoré nám pomohlo s dovzdelaním prvých takýchto odborníkov pre Trenčín a Partizánske. Tí dnes okrem korčuliarskeho programu vedú aj aktivity pre vytvorenie všeobecného pohybového základu u detí. Taktiež spolupracujeme s IUVENTOU, majú množstvo výborných vzdelávacích programov pre prácu s mládežou. Naši tréneri si napríklad veľmi pochvaľovali kurz outdoorových aktivít, ktorý absolvovali len nedávno.

 

Pripravuje aj SZĽH školenie pre trénerov na to, aby bol program čo najúčinnejší?

Na začiatku februára pripravujeme pre nich pripravujeme týždňový interaktívny kurz Learn to play. Tento kurz sa realizuje väčšinou medzinárodne na platforme IIHF, my sme sa ho však rozhodli priniesť aj na Slovensko. Jeho lektormi budú Kevin McLaughlin (riaditeľ USA Develoment Department) a Johan Bollue (IIHF LTP Instructor), ktorí sa počas celého týždňa budú venovať zhruba 40 trénerom najmenších detí.

 

Slovenský fanúšik je náročný a najviac ho zaujímajú výsledky seniorskej reprezentácie. Dokáže oceniť takýto projekt?

Ako som už spomenula, chceme si úctu a dôveru spoločnosti zaslúžiť. Postupujeme pomalými no premyslenými krôčikmi. Je toho veľa, kde sa môžeme a chceme spoločne zlepšovať. Nedá sa však všetko urobiť naraz. Myslíme si, že tento program by mohol byť dobrým štartom k tomu, aby sme ukázali ľuďom na Slovensku, že nás zaujíma viac ako hokej. Zaujíma nás, ako byť dobrým nástrojom pre výchovu kvalitných osobností. Keď to zvládneme, potom dokážeme opäť pravidelne tešiť spoločnosť aj výsledkami.


Fotogaléria


Odporúčame