Normy a testy

Celospoločenský pokles habituálnej pohybovej aktivity má za následok zníženie telesnej a funkčnej zdatnosti mládeže a dospelých. Aj z tohto dôvodu je potrebná diagnostika (testovanie) pohybových schopností v telovýchovnom a tréningovom procese. Testovanie by malo byť neoddeliteľnou súčasťou tréningového a telovýchovného procesu. Efektívnosť rozvoja pohybových schopností nezastupiteľne indikuje úroveň všeobecnej a špeciálnej pohybovej výkonnosti. Pri vzájomnej spolupráci medzi zainteresovanými na testovaní, dostávajú hráči a ich tréneri dôležité informácie spätnou väzbou o rezervách v športovom výchovno-vzdelávacom procese. Správne vybrané a aplikované testy pohybovej výkonnosti pomáhajú poukázať trénerom a ich zverencom na kvalitne realizovanú športovú prípravu, resp. odhaliť rezervy v tréningovom procese. Vychádzajúc z týchto zistení potom môžeme odporúčať skvalitniť športovú prípravu systematickejším prístupom výberu tréningových prostriedkov, metód, foriem, ako aj frekvencie a veľkosti zaťaženia.

Testovanie všeobecnej pohybovej výkonnosti

Testovanie špeciálnej pohybovej výkonnosti