Normy a testy

Celospoločenský pokles habituálnej pohybovej aktivity má za následok zníženie telesnej a funkčnej zdatnosti mládeže a dospelých. Aj z tohto dôvodu je potrebná diagnostika (testovanie) pohybových schopností v telovýchovnom a tréningovom procese. Testovanie by malo byť neoddeliteľnou súčasťou tréningového a telovýchovného procesu. Efektívnosť rozvoja pohybových schopností nezastupiteľne indikuje úroveň všeobecnej a špeciálnej pohybovej výkonnosti. Pri vzájomnej spolupráci medzi zainteresovanými na testovaní, dostávajú hráči a ich tréneri dôležité informácie spätnou väzbou o rezervách v športovom výchovno-vzdelávacom procese. Správne vybrané a aplikované testy pohybovej výkonnosti pomáhajú poukázať trénerom a ich zverencom na kvalitne realizovanú športovú prípravu, resp. odhaliť rezervy v tréningovom procese. Vychádzajúc z týchto zistení potom môžeme odporúčať skvalitniť športovú prípravu systematickejším prístupom výberu tréningových prostriedkov, metód, foriem, ako aj frekvencie a veľkosti zaťaženia.

Testovanie všeobecnej pohybovej výkonnosti

Veková kategória do U16

 1. Beh so zmenami smeru - agility/mirror drill ( akceleračná rýchlosť )
 2. 3 skok do diaľky z miesta ( výbušná sila dolných končatín )
 3. Drep na jednej nohe Ľ/P (sila dolnej časti tela )
 4. Kľuky - maximálny počet ( sila hornej časti tela )
 5. Zhyby na hrazde - maximálny počet ( sila hornej časti tela )
 6. Vytrvalostný člnkový beh – Beep Test ( všeobecná vytrvalosť )
Beep test:
Beep test MP3 na stiahnutie
Beep test zaznamovy hárok

 

Veková kategória do U20

 1. Beh so zmenami smeru - agility/mirror drill ( akceleračná rýchlosť )
 2. 3 skok do diaľky z miesta ( výbušná sila dolných končatín )
 3. Drep na jednej nohe Ľ/P (sila dolnej časti tela )
 4. Kľuky - maximálny počet ( sila hornej časti tela )
 5. Zhyby na hrazde - maximálny počet ( sila hornej časti tela )
 6. Vznosy na hrazde ( sila strednej časti tela )
 7. ( sila strednej časti tela )
 8. Bench press na fitlopte s 50% telesnej hmotnosti
 9. Vytrvalostný člnkový beh – Beep Test ( všeobecná vytrvalosť )
Beep test:
Beep test MP3 na stiahnutie
Beep test zaznamovy hárok

 

Testovanie špeciálnej pohybovej výkonnosti

Veková kategória do U16

 1. Korčuľovanie vpred/vzad so zmenami smeru bez puku – test štvorec ( RAR so zmenami smeru )
 2.  ( reakčná a akceleračná korčuliarska rýchlosť so zmenami smeru )
 3. Korčuľovanie (prekladanie) vpred/vzad na kruhu s pukom ( RAR so zmenami smeru )

Veková kategória do U20

 1. Korčuľovanie vpred/vzad so zmenami smeru bez puku – test štvorec ( RAR so zmenami smeru )
 2.  ( reakčná a akceleračná korčuliarska rýchlosť so zmenami smeru )
 3. Korčuľovanie (prekladanie) vpred/vzad na kruhu s pukom ( RAR so zmenami smeru )
 4.  ( reakčná a akceleračná korčuliarska rýchlosť )
 5.  ( špeciálna vytrvalosť )