Najmladšia reprezentácia má za sebou prvé tri zrazy, tréneri vyskúšali vyše sto hokejistov

LEVICE (SZĽH) – Tretím výcvikovým táborom pre región západ sa v stredu skončila prvá etapa tvorby reprezentačného družstva do pätnásť rokov. Realizačný tím v priebehu troch trojdňových sústredení v troch regiónoch zhliadol dohromady stodva hokejistov ročníka narodenia 2004. O tom, aké dojmy zanechali hráči na akciách rozprával v rozhovore hlavný tréner reprezentácie do 15 rokov Branislav Varga.

Regióny navzájom odlišné

Máte za sebou prvé tri regionálne výbery hráčov ročníka 2004. Čo vám tieto sústredenia ukázali a naplnili očakávania, ktoré ste do týchto akcií vkladali?
Môžem povedať, že naše očakávania boli naplnené čiastočne. Prvou príčinou, prečo len čiastočne, je to, že sme, bohužiaľ, nemohli vidieť všetkých hráčov, ktorých sme vidieť chceli. Druhá príčina je tá, že naše očakávania niektorí hráči síce pozitívne naplnili, no niektorí z nich aj negatívne. Preto nemôžem byť úplne na sto percent spokojný so všetkým. Zaujímavosťou je, že každý jeden regionálny výcvikový tábor bol špecifický a odlišoval sa od ostatných. V jednom regióne boli hráči hokejovo živelnejší, nazvime to priam až „odtrhnutí z reťaze“, v ďalšom regióne zas boli hráči takticky vyspelejší, mali v tomto smere lepšie návyky z klubov, avšak miestami na úkor kreativity. Takáto rôznorodosť nás však teší. Aj vďaka nej máme široké portfólio hráčov, z ktorých môžeme vyberať.

Keď ste sa ujali kormidla pri reprezentácii do 15 rokov, tak ste hovorili, že ročník 2004 by mal byť kvalitný. Ako by ste ho porovnali s predchádzajúcimi ročníkmi, pri ktorých ste v „pätnástke“ pôsobili, teda s ročníkmi 2003 a 2001?
Každý ročník má svoje špecifiká. Môžem povedať, že ročník 2004 potvrdil predpoklady minimálne v tom, že šírka kádra v tomto ročníku je veľmi dobrá. To znamená, že sa nám tu javí pomerne veľa hráčov, ktorí pripadajú do úvahy pre potrebu reprezentácie. Myslím si, že s týmto ročníkom je treba počítať aj na medzinárodnom fóre a dovolím si povedať, že bude konkurencieschopný aj tým najlepším tímom na svete.

Keď sa bavíme o kvalite v tomto ročníku, na ktorom poste je najvypuklejšia? V bráne, v obrane, alebo v útoku?
Nerád by som to takto konkretizoval. Skôr by som to zaobalil do všeobecného tvrdenia, že kvalita tohto ročníka spočíva v taktickej vyspelosti, v zručnostiach, v tom, že chalani sú ochotní a chcú plniť pokyny, ktoré im vštepujeme a ktoré ich učíme. To sa týka navyše nielen zápasov, ale už aj na tréningoch bolo na hráčoch vidieť, že sa chcú učiť a zlepšovať. V neposlednom rade, veľmi veľkou devízou tohto ročníka je to, že už na týchto výcvikových táboroch tvorili hráči vždy veľmi dobrý kolektív, a to aj napriek tomu, že hráči de facto bojujú proti sebe o miestenky do reprezentácie.

Hovorili ste, že každý z regiónov bol niečím iný. Dá sa povedať, že by niektorý z nich vyčnieval kvalitou nad ostatné?
To si nedovolím povedať. Ako som už povedal, každý región bol niečím odlišný a špecifický. Z každého sme si odniesli nejaké poznatky a predovšetkým z každého regiónu už máme vytypovaných niekoľko hráčov, s ktorými chceme ďalej pracovať. Títo hráči sú si navzájom dosť odlišní, čo je pre skladbu tímu naozaj vynikajúce.

Mohli by ste rozmeniť na drobné vaše tvrdenia odlišnosti regiónov a špecifikovať pre ktorý región platí to či ono tvrdenie?
Na východe boli hráči, ktorí boli veľmi kreatívni, mali na vysokej úrovni hokejové zručnosti a celkovo boli ladení viac útočne. V regióne stred bolo veľa hráčov na zhruba rovnakej hokejovej úrovni, ktorí chceli plniť svoje taktické pokyny. V regióne západ zas pre zmenu bolo vidno, že veľa hráčov pochádza z – nazvime to – tradičných klubov, kde sú im vštepované do hláv určité návyky. V regióne západ bolo na hráčoch tiež vidno, že už predsa len majú viac skúseností napríklad s powerskatingom a obdobnými doškolovacími tréningmi určenými na rozvoj zručností. 

Branislav VargaBranislav Varga

Nezatvárajú dvere pred nikým

Ročník 2004 je špecifický tým, že už teraz hrá veľa hráčov tohto ročníka dorastenecké súťaže. Dá sa teda povedať, že na týchto regionálnych výcvikových táboroch sa schádzali hráči, ktorí sú kdesi na pomedzí kadetskej a dorasteneckej súťaže na Slovensku. Bolo teda badať na ľade u tých hráčov, ktorí hrajú dorastenecké súťaže, že majú skúsenosti aj so staršou vekovou kategóriou?
Vo veľkej percentuálnej miere bolo naozaj vidieť, že hráči, ktorí nastupujú v dorasteneckých súťažiach, sú odlišní od hráčov, ktorí hrajú v kategórii kadetov. Nechcel by som však takto generalizovať, pretože neplatí to v sto percent prípadoch. Samozrejme, u hráčov, ktorí už teraz hrajú prím v dorasteneckých súťažiach, bolo vidno, že budú hrať prím aj v reprezentácií. Avšak nedá sa povedať, že všetci hráči, ktorí už majú skúsenosti s dorastom, boli lepší než tí, ktorí hrajú v kadetoch.

Na regióne východ ste využili služby viacerých legionárov. Čo títo hráči priniesli reprezentácií a ako naplnili vaše očakávania?
Na legionárov máme vždy vysoké nároky, pretože predsa len ide o hráčov, o ktorých zjavne bol záujem aj v zahraničí a ktorí sa mimo hraníc Slovenska dokázali presadiť. Preto sme na nich nazerali skrz túto prizmu. Myslím si, že legionári ukázali svoju kvalitu a tiež aj určité herné prvky, do ktorých sú tlačení vo svojich kluboch. To, či nás daný hráč sklamal či potešil, by som nechcel jednotlivo rozvádzať, no vo väčšine prípadov môžeme s legionármi vysloviť spokojnosť.

Za tri regionálne výbery ste vyskúšali dohromady 102 hráčov. V tejto vekovej kategórii je však výkonnosť hráčov veľmi kolísavá. Ako teda počítate s hráčmi mimo tejto „stodvojky“ hráčov?
To, že sa niektorí hráči nedostali do týchto prvotných výberov, ešte neznamená, že majú dvere do reprezentácie zatvorené. Aj naďalej budeme hráčov skautovať, chodiť po kluboch, budeme sledovať tréningy a zápasy… Napokon práve to je hlavné poslanie reprezentácie do pätnásť rokov, ktorá by mala zmapovať čo najširšie portfólio hráčov. Každý jeden hráč, vrátane tých, ktorí neboli na týchto troch regionálnych výcvikových táboroch, má šancu dostať sa do reprezentácie. My, tréneri, budeme len a len radi, ak nám ďalší hráči spôsobia svojimi výkonmi takéto príjemné starosti pri tvorbe nominácie.

Adam Ondriš a Max FerkodičÚtočníci z regiónu západ patriaci do reprezentácie do 15 rokov. Vľavo Adam Ondriš, v pravo Max Ferkodič

Týka sa to už aj najbližšej akcie, turnaja regiónov v Prievidzi, že by ste mohli vyskúšať niektorých hráčov, ktorí neprešli týmito tromi regionálnymi výbermi?
Určite sa tam objavia aj hráči, ktorí neboli na týchto troch regionálnych výcvikových táboroch, a to už len z toho dôvodu, že niektorých hráčov, ktorých sme povolali na tieto tri výcvikové tábory, sme zo zdravotných či iných dôvodov nemohli vidieť. Určite teda na turnaj regiónov nominujeme aj niektorých „nových“ hráčov.

Chcú charakterovo silné družstvo

Je síce bezprostredne po skončení tretieho regionálneho kempu, no dokážete už teraz povedať na koľko percent máte v hlave zostavu jednotlivých regiónov, ktoré sa proti sebe v Prievidzi postavia?
Predstavu o zostave na turnaj regiónov máme už zhruba na osemdesiat percent jasnú. Samozrejme, vždy môžu nastať nejaké zmeny, napríklad z dôvodu zranení či chorôb, no isté hrubé črty jednotlivých tímov, ale aj špecifikácie hráčov už máme jasné. Máme to aj na papieri, aj sme si to v rámci trénerského tímu prediskutovali, nuž veríme, že naše rozhodnutia sa ukážu ako správne.

Vyzerá to, že Rastislav Eliaš, Šimon Nemec a Juraj Slafkovský sú už stabilnou súčasťou reprezentácie do 16 rokov, z čoho sa dá implicitne odvodiť, že by mali byť lídrami tohto ročníka. Okrem týchto troch hráčov, ktorí ďalší hráči sa javia ako takí lídri, ktorí v tejto chvíli môžu ťahať ročník 2004 svojimi výkonmi dopredu?
Nerád by som o takomto čase niekoho menoval, pretože stále ešte máme len po troch regionálnych výcvikových táboroch. Je ale pravda, že už teraz vidno na niektorých chlapcoch, že sa neboja zodpovednosti a sú schopní a ochotní ju prevziať nielen na ľade, ale aj v kabíne, za čo sme veľmi radi. Chceme totiž mať silné družstvo nielen hokejovo, ale hlavne morálne a charakterovo.

Branislav VargaBranislav Varga

Tým ste mi nabili na ďalšiu otázku. Zrejme ste sledovali aj správanie hráčov mimo ľadu. Dá sa po tejto stránke vysloviť spokojnosť?
Chlapci sa na týchto výberoch správali priam vzorne. Napokon chcú byť v budúcnosti reprezentanti a sami dobre vedeli, že my ich sledujeme aj pri rôznych spoločných aktivitách mimo ľadu, ako je obed, cesta autobusom, rozcvička… Chlapci sa v tomto smere snažili a môžem vysloviť dobrý pocit z toho, že chlapci vedia, ako sa má správať budúci reprezentant.

Ešte jedna otázka k realizačnému tímu. Ten je poskladaný ako mix rôznych stavov – akademicky fundovaných ľudí, ľudí s bohatou trénerskou kariérou, či ľudí, ktorí majú za sebou naopak bohatú hráčsku kariéru. Ako tento mix funguje?
Ako realizačný tím sme si sadli veľmi dobre. Máme medzi sebou viac než nadštandardné vzťahy. Každým jedným dňom sa snažíme chlapcom odovzdať čo najviac. Snažíme sa tiež našu pohodu z realizačného tímu preniesť aj na chlapcov a máme pocit, že chlapci nám za to dávajú pozitívnu spätnú väzbu.Odporúčame