Najdlhšie pôsobiaci zväzový pracovník Pavol Remžík oslavuje päťdesiatku

BRATISLAVA (SZĽH) – Jubilejné 50. narodeniny v stredu slávi mentor športového oddelenia Slovenského zväzu ľadového hokeja Pavol Remžík. Mimoriadne vážený funkcionár v celom hokejovom hnutí a v súčasnosti najdlhšie pôsobiaci pracovník v štruktúrach slovenského hokeja. S veľkou bázňou, nevídanou obetavosťou, oduševneným nasadením a neprestajnou oddanosťou preň pracuje už takmer 10-tisíc dní.

Hokeju sa pritom aktívne nevenoval. Kedysi hrával hádzanú, venoval sa vzpieraniu a sem-tam si so záľubou a priateľmi odskočil zahrať halový futbal. Takéto vyžitie, mimochodom, obľubuje dodnes. Profesijné uplatnenie však našiel v ľadovom športe, ktorému dodnes obetoval viac ako polovicu života. Nie však medzi mantinelmi, ale ďaleko za nimi. Prevažne za stolom, s perom a notesom v ruke a neskôr za počítačom, dodnes obklopenom nespočetným množstvom papierov, dôležitých dokumentov, regúl či stanov. Mnohé z nich kreoval a zostavoval. Ďalšie upravoval a formoval na báze sebe vlastnej férovosti a čestnosti. Na skutočnosti, že slovenský hokej dnes funguje v usporiadanej štruktúre zo športovo-technickej, logistickej i administratívnej stránky, má dnešný oslávenec nespochybniteľný leví podiel.

Pavol Remžík mal iba dvadsaťdva, keď prišiel prvýkrát do kontaktu so zväzovým dianím. Jeho súčasťou sa stal začiatkom marca 1993. Hneď v úvode sa podieľal na spoluorganizácii prípravného medzištátneho stretnutia medzi Slovenskom a Talianskom – prvom, ktoré slovenská hokejová reprezentácia v ére samostatnosti odohrala na domácom ľade v Bratislave – s víťazným skóre 7:2. Neskôr sa vďaka zodpovednosti a pracovitosti aktívne zúčastňoval na riadení slovenských hokejových súťaží. Pôsobil vo funkcii zväzového sekretára, v rámci disciplinárnej komisie či ako mentor športového oddelenia, ktorým je dodnes. Vždy bol pripravený zaskočiť tam, kde bolo treba. Pracoval a dodnes pracuje maximálne dôsledne, ale zato efektívne. Na akúkoľvek požiadavku si dokáže nájsť časť. A s vrúcnym prístupom ju zakaždým aj ochotne vybaví. Len ťažko by sme v slovenskom hokeji hľadali klubového funkcionára, ktorý by s Paľkom neprišiel do kontaktu. Ešte ťažšie takého, ktorý by naňho nemal priateľského a vľúdneho slova. Paľko je zosobnením hokejovej oddanosti, spoľahlivosti a spravodlivosti. Nečudo, že mu výkonný výbor SZĽH v roku 2019 na tradičnom letnom kongrese odovzdal ocenenie Zlatý odznak SZĽH za celoživotný prínos ľadovému hokeju a prácu preň.

Paľko, všetkým nám je veľkou cťou, že môžeme s Tebou pracovať a podieľať sa na formovaní slovenského hokeja. Touto cestou by sme Ti radi zablahoželali k Tvojej päťdesiatke a okrem zdravia, ktoré je v dnešnej dobe azda najcennejšie, Ti popriali veľa šťastia, mnoho ďalších cestovateľských i gurmánskych zážitkov a najmä veľa chute i odhodlania do ďalšej práce s nami.

Tvoji kolegovia