Na webináre sa hlásia stovky trénerov, záujem i spätná väzba prednášajúcich teší

BRATISLAVA (SZĽH) – O webináre Slovenského zväzu ľadového hokeja je enormný záujem. Na troch májových seminároch sa zúčastnilo zakaždým zhruba 300 slovenských koučov vrátane tých, ktorí žijú v zahraničí. V júni sú na programe ešte dve prednášky. Deviateho na tému rozvoja osobnosti hráča ľadového hokeja, o dva dni neskôr o zdokonaľovaní herného myslenia v kategóriách od 16 do 20 rokov. 

V čase pandémie koronavírusu mali webináre prioritne slúžiť ako súčasť doškoľovania trénerov. Záujem však prejavili aj mnohí iní kluboví kormidelníci. „Veľmi nás teší takýto záujem. Každý jeden webinár doteraz absolvovalo okolo 300 trénerov z celého Slovenska, navyše prihlásených sme mali aj slovenských koučov žijúcich v zahraničí. Všetky webináre sú nahrávané a pridávané do tréningového portálu mládeže (TPM), kde majú tréneri k dispozícii zbierku takmer 50 videoprednášok hokejových odborníkov. Okrem prednášok slovenských trénerov sú tam aj prednášky z medzinárodných hokejových sympózií IIHF aj webináre organizované USA HOCKEY alebo NHLCA,“ informuje šéf úseku vzdelávanie SZĽH Igor Andrejkovič.   

Slovenský zväz ľadového hokeja zorganizoval prvý webinár ešte koncom apríla. Renomovaná neurokoučka Andrea Vadkerti na ňom prednášala takmer dvom stovkám trénerom, ako zvládať strach. Následne sa webináre, realizované prostredníctvom komunikačného nástroja ZOOM, stali náhradou za neuskutočnené osobné semináre v procese vzdelávania trénerov, ktoré boli pôvodne na programe počas zrušeného aprílového turnaja A-skupiny I. divízie majstrovstiev sveta hráčov do 18 rokov v Spišskej Novej Vsi. Každý z trénerov uchádzajúci sa o predĺženie platnosti licencie musí z piatich naplánovaných prednášok absolvovať aspoň štyri, aby po ukončení mimoriadnej situácie a ďalšom uvoľnení opatrení mohol pokračovať vo vzdelávaní praktickými workshopmi na ľade. 

Oceňujem snahu SZĽH. Spoločne s kolegami prísediacimi na webinároch sme sa zhodli, že pred niekoľko rokmi neposkytoval zväz taký servis poznatkov, aký aj prostredníctvom elektronickej formy dáva k dispozícii dnes. MARTIN BECK, mládežnícky tréner

Doškoľovací program webinárov sa začal 19. mája prednáškou Tomáša Gurského a Michaly Bednárikovej, popredných slovenských odborníkov v oblasti športovej psychológie, v súvislosti s úlohou trénera v príprave hokejistu. Minulý utorok pokračoval v školení kondičný a výkonnostný tréner Matúš Dzian, ktorý prednášal o rozvoji koordinačných a kondičných schopností mládeže so zameraním na deti do 15 rokov. „Keďže s lektorovaním mám viacero skúseností, na početné publikum som zvyknutý. Všeobecne platí, že čím viac ľudí, tým lepšie. Väčšia účasť je motivačný faktor, ktorý donúti prednášajúceho zozbierať si o téme ešte viac faktov,“ vraví Dzian a pokračuje: „Rozprával som o tom, ako by mali tréneri postupovať v kondičnej príprave detí do 15 rokov a športovcov všeobecne. Jej najdôležitejšími prvkami sú koordinácia, stabilita, mobilita. Práve o nich bola väčšia časť mojej prezentácie,“ dodal Matúš Dzian, ktorý v rámci 90-minútového webináru čelil z online auditória čelil aj viacerým zaujímavým otázkam. „Nasledujúci deň som dostal na prednášku veľmi pozitívnu spätnú väzbu, čo ma príjemne prekvapilo. Som však rád, že som trénerom ukázal viacero nových vecí, ktoré môžu využívať v praxi. O tom sú takéto školenia.“

Vo štvrtok ho za virtuálnym rečníckym pultom vystriedal Róbert Bereš, kondičný tréner slovenskej reprezentácie. Spoločne s ďalším odborníkom Dušanom Benickým, ktorý dlhodobo pôsobí vo Vancouveri, predstavovali trénerom nové prístupy k rozvoju koordinačných a kondičných schopností hokejistu v rámci prehĺbenej športovej špecializácie. Inými slovami – uvádzali a hodnotili projekt Slovenského zväzu ľadového hokeja, ktorý v čase pandémie koronavírusu pripravil súbor pomocných videomateriálov pre trénerov, aplikovateľných v príprave zverencov mimo ľadu. „Webinár slúžil aj ako edukačný nástroj pre koučov v tejto oblasti. Prípravou videomateriálov sme chceli docieliť, aby tréneri využívali databázu informácií i zásobu cvikov, ktoré slúžia na lepšie kreovanie tréningového procesu. Apeloval som na to, aby využili maximum z toho, čo majú k dispozícii a získané poznatky pretavili do letnej prípravy svojich zverencov. Škoda, že v súčasnosti nie je možné organizovať semináre s osobným kontaktom, pretože jeho prínos je práve pri predstavovaní foriem tréningového procesu veľmi prínosný. Bohužiaľ, mohli sme sa stretnúť len prostredníctvom elektronickej formy, no som rád, že sme to v týchto podmienkach zvládli a všetko prebehlo hladko,“ konštatoval Róbert Bereš. 

Tréneri si webináre pochvaľujú. O ich spokojnosti s obsahom online prednášok svedčí nielen enormný záujem a účasť na nich, ale aj pozitívna spätná väzba. Spokojný s proaktívnou činnosťou SZĽH v oblasti rozvoja osobnosti a vzdelávania trénera je aj Martin Beck, mládežnícky tréner HK Poprad. „Oceňujem snahu SZĽH. Spoločne s kolegami prísediacimi na webinároch sme sa zhodli, že pred niekoľko rokmi neposkytoval zväz taký servis poznatkov, aký aj prostredníctvom elektronickej formy dáva k dispozícii dnes. Ide nielen o teoretické poznatky, ale tiež praktické v podobe videomateriálov s tréningovými cvičeniami. A takúto snahu všetci kvitujeme. Oceňujeme aj skutočnosť, že SZĽH dokáže zhromaždiť renomovaných odborníkov, ktorí nám počas prednášok poskytujú kvantum ucelených a dobrých informácií.“  

Zostávajúce dva webináre SZĽH

9. 6. 2020 (utorok) o 19.00 do 20.30 hod. Rozvoj osobnosti hráča ľadového hokeja (T. Gurský a M. Bednáriková)

11. 6. 2020 (utorok) o 19.00 do 20.30 hod. Zdokonaľovanie herného myslenia v kategóriách U16 až U20 v pred-súťažnom období

Prihlasovací formulár nájdete TU.