Miroslav Valíček má päťdesiat

BRATISLAVA (SZĽH) – Bývalý generálny sekretár Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Valíček sa dožíva významného životného jubilea. V piatok 15. októbra oslavuje päťdesiatku.

Miroslav Valíček nastúpil na pozíciu generálneho sekretára SZĽH po kongrese v júni roku 2016, keď sa funkcie prezidenta SZĽH ujal Martin Kohút. Oduševnene pracoval pre slovenský hokej štyri roky. Funkciu generálneho sekretára zastával aj rok po zvolení Miroslava Šatana za prezidenta SZĽH. V júni 2020 ho však požiadal o uvoľnenie z postu a hokejové štruktúry opustil.

Slovenský zväz ľadového hokeja touto cestou želá všetko najlepšie Miroslavovi Valíčkovi k životnému jubileu. Ďakuje mu za prácu i energiu, ktorú slovenskému hokeju obetoval a praje mu predovšetkým veľa zdravia a tiež mnoho ďalších osobných i profesijných úspechov.