Metodické usmernenie pre kluby v súvislosti s vybavovaním víz zahraničným hráčom

BRATISLAVA (SZĽH) – Slovenský zväz ľadového hokeja na základe žiadosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky informuje všetky kluby o metodickom usmernení v súvislosti s udeľovaním víz zahraničným hráčom
 
Ministerstvo do konca kalendárneho roka 2019 vydávalo odporúčania na udelenie národných víz legionárom pôsobiacim v slovenských hokejových súťažiach len v prechodnom období na základe zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov.  Od 1. januára 2020, keď nadobudla účinnosť novela spomínaného zákona, už odporúčania vydávať nebude. 
 
V prípade podpisu kontraktu medzi klubom a zahraničným hráčom odporúča postupovať podľa paragrafu 25 novely zákona č. 404/2011 Z. z. o prechodnom pobyte na účel osobitnej činnosti. Policajný útvar udelí prechodný pobyt zahraničnému hráčovi – ak nie sú dôvody na jeho zamietnutie - na športovú činnosť, ako je napísané v 1. odseku, písmene „c“ príslušného paragrafu. Prechodný pobyt bude udelený na predpokladané obdobie trvania zmluvy o profesionálnom výkone športovej činnosti, najviac však na päť rokov. 
 
Znenie paragrafu 25 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov nájdete TU.