Medzinárodné oddelenie SZĽH

Mgr. Veronika KUŠNIEROVÁ

Manažérka medzinárodného oddelenia

kusnierova@szlh.sk