Medzinárodné oddelenie SZĽH


 

Mgr. Veronika KUŠNIEROVÁ

Manažér medzinárodných vzťahov
Medznárodné transfery hráčov

kusnierova@szlh.sk