Marketingové oddelenie SZĽH

Ing. Vladimír Janček

Riaditeľ marketingu

jancek@szlh.sk

Jozef TVRDOŇ

Ekonóm

tvrdon@szlh.sk

Ing. Matej MURKO

Grafik

murko@szlh.sk

Peter Jánošík

PR a styk s verejnosťou

janosik@szlh.sk

Ondrej Klokoč

Marketingový manažér

klokoc@szlh.sk

Jana Režňáková

Marketingový manažér

reznakova@szlh.sk

Ľuboš Schwarzbacher

PR styk s verejnosťou

schwarzbacher@szlh.sk

Andrej Galica

foto a video

Danka Bednárová

Sociálne siete

Miriam Puhová

Obchodný manažér

puhova@szlh.sk