Marketingové oddelenie SZĽH

Ing. Vladimír Janček

Riaditeľ marketingu

jancek@szlh.sk

Jozef TVRDOŇ

Ekonóm

tvrdon@szlh.sk

Ing. Matej MURKO

Grafik

murko@szlh.sk

Peter Jánošik

PR a styk s verejnosťou

janosik@szlh.sk

Natália Siváková

Marketingový manažér

sivakova@szlh.sk

Zuzana TOMČÍKOVÁ

Marketingový manažér

tomcikova@szlh.sk

Jakub Homoľa

Media manager

Luboš Schwarzbacher

PR styk s verejnosťou

schwarzbacher@szlh.sk

Andrej Galica

foto a video