Marketingové oddelenie SZĽH

Ing. Vladimír Janček

Riaditeľ marketingu

jancek@szlh.sk

Jozef TVRDOŇ

Ekonóm

tvrdon@szlh.sk

Ing. Matej MURKO

Grafik

murko@szlh.sk

Peter Jánošik

PR a styk s verejnosťou

janosik@szlh.sk

Petra Kovácsová

Marketingový manažér

kovacsova@szlh.sk

Mgr. Jana Režňáková

Marketingový manažér

reznakova@szlh.sk

Zuzana TOMČÍKOVÁ

Marketingový manažér

tomcikova@szlh.sk

Jakub Homoľa

Media manager

Ľuboš Schwarzbacher

PR styk s verejnosťou

schwarzbacher@szlh.sk

Andrej Galica

foto a video

Danka Bednárová

Sociálne siete