Manažéri a inštruktori naplno rozbehli prácu v regiónoch

BRATISLAVA (SZĽH) – Zosúladenie rozvojových aktivít v prospech hokeja a otváranie nových možností spolupráce verejného, súkromného a tretieho sektora na regionálnej úrovni. Pre dosiahnutie tejto výzvy vytvoril Slovenský zväz ľadového hokeja v septembri 16 nových pracovných pozícii: osem regionálnych manažérov a rovnaký počet regionálnych inštruktorov. Po necelých štyroch mesiacoch už zväz obsadil všetky miesta skúsenými ľuďmi, medzi ktorými sú dlhoroční funkcionári aj bývalí hokejoví reprezentanti. Medzi inými aj Richard Pavlikovský, Dušan Milo, Boris Valábik, Radovan Somík či Jirko Bicek.

Prvé pozitívne ohlasy

Úlohou regionálnych inštruktorov je vyvíjať podporné aktivity smerom k pomoci klubom s tréningovým procesom, jeho kvalitou ale aj ďalšími úkonmi, ktoré môžu mať pozitívny vplyv na výkonnostný rast mladých hokejistov. „Som pozitívne prekvapený, ako mnohé kluby zareagovali na túto možnosť spolupráce. Samozrejme nájdu sa aj také, ktoré ešte nevedia ako na pomoc od inštruktorov reagovať a také, ktoré ich z rôznych dôvodov nerešpektujú,skonštatoval Jukka Tiikkaja, šéf Komisie mládeže SZĽH. Ambíciou zväzu je byť cez týchto ľudí nápomocný a inštruktori sa budú usilovať presvedčiť o tom aj zatiaľ nerozhodnuté či kluby s odmietavým postojom. „Preto sme na tieto pozície hľadali osoby so silným charakterom, vysokou mierou dôveryhodnosti a bohatými skúsenosťami s pôsobením v hokeji. Ich úlohou je presvedčiť ich o našej filozofii: nechceme kluby kontrolovať, ale zlepšovať,“ vysvetľuje Tiikkaja. V prvých mesiacoch ich pôsobenia sa inštruktori sústredili najmä na diskusie s trénermi a šéftrénermi v mládežníckych kategóriách. Zameriavajú sa najmä na rozvoj a kvalitu tréningového procesu, počet organizovaných tréningov, možnosti rozvoja hráčov aj v súvislosti s vykonávaním iných športov. „Situácia je odlišná v každom klube, a odlišná je aj tým, v ktorom regióne pôsobí. Preto sme vybrali osem takýchto inštruktorov,“ hovorí Tiikkaja.

Základný cieľ: viac detí

Jedným zo základných cieľov práce inštruktorov je okrem zlepšenia tréningového procesu aj získanie čoraz väčšej členskej základne. A v tomto úsilí zohrávajú zásadnú úlohu aj regionálny manažéri. „Zjednodušene povedané: inštruktori pracujú so softvérom a manažéri s hardvérom. Manažéri sa snažia spojiť čo najviac ľudí v prospech športu a získať súkromné aj verejné zdroje v regiónoch pre získanie čo najväčšieho počtu detí pre hokej,tvrdí šéf Komisie mládeže SZĽH. S touto prácou začal už minulý rok Richard Pavlikovský v Trenčianskom kraji, kde získal významnú podporu samosprávneho kraja. „Je to ešte len pár mesiacov, čo začali pôsobiť manažéri v ostatných krajoch. Ale práve výsledky v Trenčianskom kraji boli pre nás impulzom, aby sme podobné snahy vyvinuli aj na národnej úrovni,povedal Tiikkaja. Regionálny manažéri a inštruktori sú pracovné pozície na plný úväzok a budú zohrávať kľúčovú úlohu pre budúci rozvoj hokeja v každom kúte Slovenska. „Máme od nich veľké očakávania, musia sa do toho vložiť naplno a urobiť tie zmeny, ktoré sú pre rozvoj hokeja potrebné,dodal Jukka Tiikkaja.

Regionálny manažéri a inštruktori v jednotlivých krajoch

 
Kraj Manažéri Inštruktori
Bratislavský Ondrej Feneš Martin Maglay
Trnavský Tibor Martinčič Dušan Milo
Nitrianský Tomáš Chrenko Boris Valábik
Trenčianský Richard Pavlikovský Roman Tvrdoň
Žilinský Milan Ladiver Radovan Somík
Banskobystrický Milan Kysel Lukáš Opáth
Prešovský Tomáš Ivan Marcel Ozimák
Košický Peter Žifčák Jiří Bicek

 Odporúčame