LIVE: Miroslav Šatan obhájil post prezidenta SZĽH, získal 232 hlasov

BRATISLAVA (SZĽH) – Prezidentom Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) bude naďalej Miroslav Šatan. Nové štvoročné funkčné obdobie mu začne plynúť od 27. júna 2022. Rozhodli o tom delegáti na pondelňajšom zasadnutí Kongresu SZĽH. Bývalý vynikajúci útočník získal 232 hlasov. 

Koniec textového prenosu.


20:10

Spoznali sme aj členov Výkonného výboru SZĽH. Ako zástupcu športovcov si delegáti najskôr zvolili Miroslava Laža (224 hlasov). Doplnili ho Michal Handzuš (228 hlasov), Miroslav Dráb (226), Jozef Kužma (226), Miroslav Lipovský (216), Dušan Mráz (190), Branislav Semančík (176), Rudolf Hrubý (172).


17:30

Predseda Volebnej komisie SZĽH skonštatoval, že hlasovanie o prezidentovi SZĽH prebehlo riadne. Delegáti odovzdali 80 volebných lístkov, pričom všetky boli platné. Miroslav Šatan získal 232 hlasov, zatiaľ čo jeho protikandidát Ľudovít Jurinyi 139 hlasov. 

Nasledovať bude voľba 8 členov Výkonného výboru SZĽH, z toho 1 člena ako zástupcu športovcov, predsedu Disciplinárnej komisie SZĽH, podpredsedu Disciplinárnej komisie SZĽH, predsedu Volebnej komisie SZĽH a piatich členov Volebnej komisie SZĽH.


16:40

Obaja kandidáti na prezidenta SZĽH, Miroslav Šatan aj Ľudovít Jurinyi, sa poďakovali za podporu a dôveru v boji o pozíciu šéfa slovenského hokeja. Druhý menovaný sa však zároveň vzdal kandidatúry do Výkonného výboru SZĽH.

Začala sa voľba prezidenta SZĽH, postupne k volebnej urne prichádzajú delegáti.


15:40

Delegáti odsúhlasili rozpočet na rok 2022. Hokejové hnutie bude hospodáriť najmä s príspevkom od ministerstva školstva, ktorý bude vo výške 9,5 miliónov eur. Z roku 2021 disponuje zväz ušetrenou čiastkou 1,2 milióna eur. Rozpočet tiež počíta s komerčným zdrojmi vo výške 1,2 milióna eur za marketingové práva a štartovným vo výške 536-tisíc eur.

Nasleduje prerokovanie výročnej správy SZĽH za rok 2020, blížia sa body spojené s voľbou prezidenta SZĽH a voľbami do orgánov SZĽH.


15:00

Delegáti Kongresu SZĽH schválili úpravu definície vekových kategórii pre prebiehajúci olympijský cyklus. Zmena príde do praxe na začiatku sezóny 2022/2023. V novom modeli už nefiguruje kategória „kadeti“ ani príslušná „liga kadetov“. Zmena vychádza z návrhu Komisie mládeže SZĽH, ktorá ju vyše trištvrte roka konzultovala a upravovala s mládežníckymi klubmi aj prostredníctvom seminárov. 

Momentálne prebieha diskusia o rozpočte SZĽH na rok 2022.


13:15

Krátko po schválení rokovacieho poriadku a voľbe pracovných skupín nasledovala prezentácia správy prezidenta SZĽH od Miroslava Šatana. Potom predniesol Miroslav Lipovský správu o činnosti Výkonného výboru SZĽH a Jaromír Šmátrala správu o činnosti Dozornej rady SZĽH. 

Po obedňajšej prestávke príde na rad schvaľovanie návrhov na zmenu vekových kategórií v mládežníckych súťažiach SZĽH a na reorganizáciu mládežníckych súťaží SZĽH. V ďalšom bode bude na programe schválenie zväzového rozpočtu na rok 2022. 

Voľbu prezidenta SZĽH a voľby členov orgánov SZĽH môžeme očakávať v neskorších popoludňajších hodinách. 


12:00

Pondelňajší Kongres Slovenského zväzu ľadového hokeja je uznášaniaschopný. V porovnaní s marcovým zasadnutím nedošlo k problémom pri úvodnej prezentácii. Z prítomných 81 delegátov s celkovým počtom 372 hlasov sa prihlásilo 79 delegátov s 357 hlasmi. 

Prítomní zástupcovia klubov si následne schválili kongresový program a rokovací poriadok. V ňom došlo k úprave. Voľba prezidenta SZĽH a voľby do orgánov SZĽH sa uskutočnia prostredníctvom tajného hlasovania s využitím papierových lístkov.