Ligová rada rozhodla o námietke HK DUKLA Trenčín zo zápasu s Michalovcami

BRATISLAVA (SZĽH) -  Ligová rada Tipos extraligy na svojom mimoriadnom zasadnutí rozhodovala o námietke HK DUKLA Trenčín na porušenie pravidla nasadzovania mládežníckych hráčov, ku ktorému malo dôjsť počas stretnutia 49. kola najvyššej hokejovej ligy medzi domácim HK DUKLA Trenčín a HK Dukla Ingema Michalovce.

Ligová rada Tipos Extraligy, ako riadiaci orgán tejto súťaže, vyhodnotila námietku ako opodstatnenú, avšak nie v rozsahu uvedenom v námietke. Kontumácia zápasu teda nenastane a výsledok zostáva v platnosti. Podľa Ligovej rady sa však Michalovčania dopustili previnenia voči Disciplinárnemu poriadku SZĽH, prípadom sa preto bude zaoberať Disciplinárna komisia SZĽH.

Znenie rozhodnutia:
„Ligová rada vyhodnotila na základe podkladov a analýzy Právneho oddelenia SZĽH námietku HK DUKLA Trenčín, a.s. zo zápasu 49. kola Tipos extraligy medzi HK DUKLA Trenčín – HK DUKLA Ingema Michalovce ako opodstatnenú, avšak nie v rozsahu uvedenom v námietke (kontumácia zápasu a pridelenie troch bodov v prospech HK DUKLA Trenčín), nakoľko usmernenie Ligovej rady z 3.10.2020 nemá oporu v Súťažnom poriadku SZĽH v zmysle kontumácie daného zápasu. Klub HK DUKLA Ingema Michalovce sa previnil voči tomuto usmerneniu v intenciách Disciplinárneho poriadku SZĽH, tým pádom Ligová rada odstupuje tento prípad DK SZĽH.“

Znenie námietky:
HK Dukla Trenčín sa rozhodol podať námietku, nakoľko podľa Usmernenia pre sezónu 2020/2021 v každom súťažnom zápase TIPOS Extraligy musí mať každé jedno mužstvo na súpiske minimálne jedného hráča U20 a jedného U21.
 
Platí zásada 2 brankári + 18 korčuliarov + 1 korčuliar U20 + 1 korčuliar U21; brankár U20 sa tak do dvoch mládežníckych korčuliarov nepočíta.
 
HK Dukla Trenčín sa rozhodol podať námietku, nakoľko HK Dukla Ingema Michalovce nesplnil v zápase dňa 19.3.2021 tento požadovaný limit mládežníckych korčuliarov. Keďže sa porušenie spomínaného nariadenia považuje za neoprávnený štart hráča s kontumáciou zápasu, žiadame o priznanie 3 bodov nášmu klubu.

Ligová rada sa zároveň uzniesla, že do 23.3.2021 vypracuje návrh na zosúladenie usmernení a smernice Extraligy a Súťažného poriadku.