Korekcia medializovaných informácii o organizovaní olympijskej kvalifikácie

BRATISLAVA (SZĽH) - Slovenský zväz ľadového hokeja, na základe včera medializovaných informácií o organizovaní olympijskej kvalifikácie mestom Košice, chce touto cestou korigovať a doplniť niektoré fakty.

Slovenský zväz ľadového hokeja v snahe zorganizovať kvalifikáciu na Zimné olympijské hry (ZOH) 2022 v čínskom Pekingu oslovil dve mestá – Bratislavu a Košice. S oboma mestami stále prebiehajú rokovania. SZĽH sa rozhodne o dejisku na základe splnenia podmienok, ktoré sú predmetom rokovania s oboma mestami. Mesto Košice v tomto smere prejavilo záujem a podpísalo so Slovenským zväzom ľadového hokeja Memorandum o spolupráci pri príprave a organizácii hokejovej kvalifikácie. Memorandum však nadobudne relevantnosť až po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom.

Až po splnení podmienok a podpísaní zmluvy bude definitívne jasné, kde sa Kvalifikácia na ZOH 2022 v Pekingu odohrá.