Kongres SZĽH schválil jeden z najvyšších rozpočtov v histórii

SLIAČ - Štvrtkový kongres Slovenského zväzu ľadového hokeja v Sliači schválil návrh rozpočtu na kalendárny rok 2020. Celková suma finančného plánu vo výške zhruba 28 miliónov eur je jedna z najvyšších v rozpočtovej histórii SZĽH.

Štvrtkového zasadnutie otvoril správou prezident SZĽH Miroslav Šatan, ktorý po zvolení do funkcie absolvoval v uplynulých mesiacoch okružnú jazdu po Slovensku. Navštívil všetky mužské i mládežnícke kluby. V snahe dostať slovenský hokej na cestu napredovania vyzval členov hnutia na jednotnú spoluprácu. "Kluby majú v rukách budúcnosť nášho hokeja. Od ich rozhodnutí, angažovanosti, investícií či práci s mládežou závisí, aká bude.“

Hlavnou témou polročného kongresu bol rozpočet na rok 2020. Hokejový zväz ako jediná športová organizácia na Slovensku schvaľuje rozpočet ešte pred začiatkom daného roka. Pracovná skupina zostavovala jeho návrh od septembra v súlade s podkladmi jednotlivých oddelení a zložiek SZĽH. V celkovej výške rozpočtu je zohľadnená aj organizácia medzinárodných podujatí na našom území vrátane majstrovstiev sveta hráčok do 18 rokov, ktoré sa konajú v termíne 26. decembra 2019 až 2. januára 2020 v Bratislave, A-skupiny I. divízie majstrovstiev sveta hráčov do 18 rokov v Spišskej Novej Vsi (13. - 19. apríla 2020) a kvalifikačného turnaja o účasť na zimných olympijských hrách v závere augusta 2020.

Príjmovú časť finančného plánu na rok 2020 navýšili dividendy z májových majstrovstiev sveta v Bratislave a Košiciach. "Po zaplatení dane nám z majstrovstiev sveta zostane určitý zisk, ktorý sa zaslúžil o výrazné navýšenie celkového rozpočtu. Ďalším významným príjmom je vládna dotácia na rozvoj infraštruktúry a výstavbu dvadsiatich prenosných ľadových plôch. Práve tieto dve položky zodvihli rozpočet do výšok, v ktorých sa v minulosti nevyskytoval," uviedol na margo rozpočtu prezident SZĽH Miroslav Šatan.

V súvislosti so ziskom z majstrovstiev sveta vo výške niekoľkých miliónov eur po zdanení bude zriadená pracovná skupina, ktorá spracuje návrhy klubov ja jeho prerozdelenie. Podnety následne predloží subjektom hnutia na nasledujúcom kongrese. "V súvislosti s prerozdelením dividend prišla časť klubov z východného Slovenska s návrhom opätovného prijatia mandátnych trénerov, ktorí by pomohli zlepšiť úroveň tréningového procesu v danej oblasti. Ďalšou myšlienkou je podpora dorasteneckej a juniorskej súťaže, aby mladí hráči neodchádzali do zahraničia, ale ponúkli sme im také podmienky, aby zotrvali u nás," doplnil k téme prerozdelenia zisku generálny sekretár SZĽH Miroslav Valíček.

Členovia hnutia vo štvrtok odhlasovali aj jednu významnú zmenu. Kým doteraz mal právomoc upravovať legislatívne znenie poriadkov a smerníc SZĽH len kongres ako najvyšší orgán slovenského hokeja, po novom budú mať takúto kompetenciu členovia zväzovej exekutívy. "Výkonný výbor dostal veľkú dôveru a zároveň zodpovednosť, aby nastavoval okrem iných procesov aj systém zväzových súťaží. Verím, že vďaka tomuto kroku budeme pružnejšie reagovať na potreby a trendy súčasného moderného hokeja," dodal generálny sekretár Miroslav Valíček.