Kongres SZĽH bude v Bratislave

BRATISLAVA (SZĽH) - Slovenský zväz ľadového hokeja oznamuje klubom, že dňa 26.11.2020 sa bude v bratislavskom Hoteli Gate One konať zasadnutie Kongresu SZĽH.

Všetky technické detaily a podklady budú delegátom zaslané v dostatočnom predstihu.