Kongres Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) sa uskutoční 5. decembra

BRATISLAVA - Kongres Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) sa uskutoční 5. decembra v Hoteli Kaskády v Sliači. Rozhodli o tom uznesením členovia Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja. Kongres je najvyšší orgán zväzu, ktorého rokovanie sa uskutočňuje najmenej raz za kalendárny rok.

V súvislosti s tým zverejňuje Slovenský zväz ľadového hokeja pozvánku a program Kongresu SZĽH.

Pozvánka

ProgramOdporúčame