Kongres Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) sa uskutoční 26. apríla

BRATISLAVA - Kongres Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) sa uskutoční 26. apríla v hoteli Gate One v Bratislave. Rozhodli o tom uznesením 40/2018/7 členovia výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja. Kongres je najvyšší orgán zväzu, ktorého rokovanie sa uskutočňuje najmenej raz za kalendárny rok.