Komisia mládeže SZĽH riešila športové formáty prípraviek aj podmienky prihlásenia sa do súťaží

BRATISLAVA (SZĽH) – Komisia mládeže Slovenského zväzu ľadového hokeja sa na svojom zasadnutí, 14. januára 2019, zaoberala okrem iného aj nastavením podmienok prihlásenia sa klubov do jednotlivých súťaží a určenie základného modelu súťaží.

V žiackych súťažiach a súťaži kadetov budú družstvá hrať v základných skupinách, do ktorých budú nasadené na základe regionálnych princípov a športových parametrov prihlásených družstiev. Základné časti sa odohrajú do konca októbra a v novembri sa začne nadstavbová časť súťaží.

Komisia mládeže SZĽH tiež schválila úpravu podmienok na prihlásenie sa družstiev hokejových prípraviek do súťaží. KM SZĽH sprísnila niektoré podmienky na prihlásenie sa do súťaží, tie však budú ešte schvaľované na februárovom zasadnutí Výkonného výboru SZĽH.

Zároveň sa komisia zaoberala športovým formátom prípraviek, teda či v tejto vekovej kategórii hrať na veľkom ihrisku, alebo na tretinke. Odborná pracovná skupina pre rozvoj hráča (Player development group) sa spoločne s Komisiou mládeže SZĽH jednoznačne zhodla na pokračovaní turnajov vo formáte minihokeja. Hra na menšom priestore (agility skating) je celosvetovým trendom a prináša viac herných situácií, viac striel, prihrávok a súbojov. V tomto formáte vo vekovej kategórii U10 sa hrá napríklad vo Fínsku, Švédsku, USA, alebo v Kanade. Hráči sa tak zdokonaľujú na všetkých technických úrovniach. Komisia mládeže zároveň žiada kluby o súčinnosť s regionálnymi zväzmi pri poskytovaní termínov na organizáciu turnajov.

Komisia mládeže sa oboznámila s novým návrhom pripravovaných podujatí „Hockey day“ a s realizáciou tohto projektu od sezóny 2019/2020. Komisia zároveň potvrdila, že tradičný Orange Cup sa v sezóne 2018 / 2019 už neuskutoční.

Ďalšou veľkou témou, na ktorej začala komisia mládeže intenzívne pracovať, je riešenie dorasteneckého a juniorského hokeja v nadväznosti na seniorský hokej. Hosť zasadnutia Ján Filc predstavil svoju víziu riešenia. O budúcnosti každého hráča sa rozhoduje vo veku 15 – 19 rokov. Je preto primárnou úlohou komisie mládeže riešenie problémov práve v kategóriách dorast a junior. Svoje návrhy komisia zverejní po ich dopracovaní.

Z ostatných tém sa komisia zaoberala procesom žiadania a schvaľovania výnimiek z ostaršenia hráčov, kde sa do procesu udelenia výnimky rozhodla zapájať aj regionálnych inštruktorov. Zároveň schválila udelenie dvoch výnimiek pre sezónu 2018/2019.

Komisia mládeže zároveň dôrazne žiada regionálne zväzy, aby upozornili delegovaných rozhodcov v žiackych zápasoch o dôsledné dodržiavanie smerníc pre mladších a starších žiakov, a to najmä v oblasti nešportového správania a vulgarizmov.Odporúčame