Komisia mládeže SZĽH bude mať nové personálne zloženie

BRATISLAVA (SZĽH) – Komisia mládeže Slovenského zväzu ľadového hokeja bude mať nové personálne zloženie. Rozhodol o tom výkonný výbor SZĽH, ktorý na svojom minulotýždňovom zasadnutí v plnom rozsahu prijal pozmenené znenie štatútu komisie, čím reflektoval na požiadavky klubov z novembrového kongresu. Na základe prijatého štatútu následne odvolal všetkých desať doterajších členov vrátane jej predsedu i podpredsedu. 

Nového predsedu VV poveril predložením zoznamu s návrhmi na nových členov komisie. Do funkcie ich môžu navrhovať riadni členovia SZĽH, a to do 31. marca 2021. Jeden klub môže predložiť najviac dvoch kandidátov. Zoznamy s návrhmi, zosumarizované regionálnymi zväzmi ľadového hokeja zo západného, stredného a východného Slovenska, budú predložené výkonnému výboru, ktorý zvolí nových členov komisie mládeže. 

Aktuálnu podobu pozmeneného znenia štatútu komisie mládeže si môžete stiahnuť TU.