Komisia mládeže

Lukáš
PÉK

Predseda Komisie mládeže SZĽH

Mgr. Igor
ANDREJKOVIČ, PhD.

Člen Komisie mládeže SZĽH

Mgr. Tomáš
CHRENKO

Člen Komisie mládeže SZĽH

Ing. Lukáš
JURÍK

Člen Komisie mládeže SZĽH

Róbert
KOMPAS

Člen Komisie mládeže SZĽH

Bc. Rastislav
KONEČNÝ

Člen Komisie mládeže SZĽH

Mgr. Jozef
KUŽMA

Člen Komisie mládeže SZĽH

Mgr. Tomáš
PŠENKA

Člen Komisie mládeže SZĽH

Radovan
SOMÍK

Člen Komisie mládeže SZĽH

Mgr. Roman
SÝKORA

Člen Komisie mládeže SZĽH

Bc. František
ŠTOLC (do 30.9.2022)

Člen Komisie mládeže SZĽH

Mgr. Peter
POTENGA (od 1.10.2022)

Člen Komisie mládeže SZĽH

Martin
ŠTRBÁK

Člen Komisie mládeže SZĽH

 

Prísediaci

Miroslav
ŠATAN

prezident SZĽH

Miroslav
LIPOVSKÝ

člen Výkonného výboru SZĽH

Dušan
MRÁZ

člen Výkonného výboru SZĽH

Miroslav
DRÁB

člen Výkonného výboru SZĽH

Jozef
KUŽMA

člen Výkonného výboru SZĽH

Branislav
SEMANČÍK

člen Výkonného výboru SZĽH

Rudolf
HRUBÝ

člen Výkonného výboru SZĽH

Miroslav
LAŽO

člen Výkonného výboru SZĽH

Michal
HANDZUŠ (do 13.9.2022)

člen Výkonného výboru SZĽH

PaedDr. Jan
FILC

Mentor Metodického oddelenia

Milan
NOVÁK

región Západ

Peter
MATEJKA

región Stred

Ing. Július
BÜDI

región Východ

 

Uznesenia VV SZĽH zo zasadnutia VV SZĽH dňa 5.10.2022

VV SZĽH v zmysle čl. 3.3 ŠKM schválil za členov KM SZĽH I. Andrejkoviča, R. Konečného, R. Sýkoru, R. Somíka, M. Štrbáka a v zmysle čl. 3.4 ŠKM T. Chrenka, R. Kompasa, T. Pšenku, L. Juríka, J. Kužmu a P. Potengu.

Výkonný výbor SZĽH volí členov Komisie na riadne štvorročné funkčné obdobie.

Uznesenia VV SZĽH zo zasadnutia dňa 29.6.2022

VV SZĽH na návrh prezidenta SZĽH volí za predsedu Komisie mládeže SZĽH L. Péka na nové štvorročné funkčné obdobie.

VV SZĽH schválil pozastavenie účinnosti bodu 8.1. Štatútu Komisie mládeže SZĽH. Výkonný výbor SZĽH následne schválil predĺženie funkčného obdobia doterajších členov Komisie mládeže SZĽH do 30.09.2022. Po skončení uvedeného funkčného obdobia Výkonný výbor SZĽH zvolí členov Komisie na riadne štvorročné funkčné obdobie.

 

Štatút Komisie Mládeže SZĽH (od 25.3.2021)

Komisia mládeže SZĽH
Trnavská cesta 27/B
831 04 Bratislava

komisia.mladeze@szlh.sk

Ing. Ján 
JAŠKO

Predseda Komisie mládeže SZĽH

Ing. Igor
GURYČA

Podpredseda Komisie mládeže SZĽH

Martin
ŠTRBÁK

Člen Komisie mládeže SZĽH

Ing. Milan
Novák

Člen Komisie mládeže SZĽH

Mgr. Ján
Šimko

Člen Komisie mládeže SZĽH

Mgr. Ivan
FENEŠ

Člen Komisie mládeže SZĽH

Jozef
Škrak

Člen Komisie mládeže SZĽH

Žigmund
PÁLFFY

Člen Komisie mládeže SZĽH

Mgr. Tomáš
Chrenko

Člen Komisie mládeže SZĽH

Mgr. Tomáš
PŠENKA

Člen Komisie mládeže SZĽH

Michal
Handzuš

Prísediaci

Miroslav
Šatan

Prísediaci

 
 

Ing. Ján 
JAŠKO

Predseda Komisie mládeže SZĽH

Ing. Igor
GURYČA

Podpredseda Komisie mládeže SZĽH

Martin
ŠTRBÁK

Člen Komisie mládeže SZĽH

Ing. Milan
Novák

Člen Komisie mládeže SZĽH

Mgr. Ján
Šimko

Člen Komisie mládeže SZĽH

Mgr. Ivan
FENEŠ

Člen Komisie mládeže SZĽH

Jozef
Škrak

Člen Komisie mládeže SZĽH

Žigmund
PÁLFFY

Člen Komisie mládeže SZĽH

Mgr. Tomáš
Chrenko

Člen Komisie mládeže SZĽH

Mgr. Tomáš
PŠENKA

Člen Komisie mládeže SZĽH

Michal
Handzuš

Prísediaci

Miroslav
Šatan

Prísediaci

 

Ing. Ján 
JAŠKO

Predseda Komisie mládeže SZĽH

Ing. Igor
GURYČA

Podpredseda Komisie mládeže SZĽH

Martin
ŠTRBÁK

Člen Komisie mládeže SZĽH

Ing. Milan
Novák

Člen Komisie mládeže SZĽH

Mgr. Ján
Šimko

Člen Komisie mládeže SZĽH

Mgr. Ivan
FENEŠ

Člen Komisie mládeže SZĽH

Jozef
Škrak

Člen Komisie mládeže SZĽH

Žigmund
PÁLFFY

Člen Komisie mládeže SZĽH

Mgr. Tomáš
Chrenko

Člen Komisie mládeže SZĽH

Mgr. Tomáš
PŠENKA

Člen Komisie mládeže SZĽH

Michal
Handzuš

Prísediaci

Miroslav
Šatan

Prísediaci

 

Ing. Ján 
JAŠKO

Predseda Komisie mládeže SZĽH

Ing. Igor
GURYČA

Podpredseda Komisie mládeže SZĽH

Martin
ŠTRBÁK

Člen Komisie mládeže SZĽH

Ing. Milan
Novák

Člen Komisie mládeže SZĽH

Mgr. Ján
Šimko

Člen Komisie mládeže SZĽH

Mgr. Ivan
FENEŠ

Člen Komisie mládeže SZĽH

Jozef
Škrak

Člen Komisie mládeže SZĽH

Žigmund
PÁLFFY

Člen Komisie mládeže SZĽH

Mgr. Tomáš
Chrenko

Člen Komisie mládeže SZĽH

Mgr. Tomáš
PŠENKA

Člen Komisie mládeže SZĽH

Michal
Handzuš

Prísediaci

Miroslav
Šatan

Prísediaci