Komentár Richarda Pavlikovského: Nový pohľad na úlohu športu

Hokej je na Slovensku tradične silnou témou. Nielenže vyvoláva emócie, ale tak nejako sme si zvykli, že vždy bol osvedčeným nástrojom našej identity.

Bolo to tak v dôležitých obdobiach tejto krajiny – aj československej éry po roku 1968, aj slovenskej éry po roku 1993. Prostredníctvom hokejových výsledkov sme do sveta hlasno zakričali, čo sme práve zakričať potrebovali, a aj preto má Slovensko k hokeju dlhodobo silný citový vzťah.

Aktuálne výsledky na veľkých hokejových turnajoch, ale najmä prognózy najbližšej budúcnosti nám jednoznačne ukazujú, že – s odľahčením – „někde udělali soudruzi z NDR chybu“. Je preto potrebné rýchlo preladiť hokejky, korčule, ale najmä tvorivé myšlienky a srdcia na správnu svetovú frekvenciu.

Nemá zmysel hľadať vinníka, tento vývoj sa dal v súvislosti s postavením športu v našej spoločnosti očakávať. Neznamená to však, že sa dnešná situácia nedá riešiť. Naopak, riešenie je pripravené a dobrou správou je, že ďaleko presahuje hranice hokeja. SZĽH si zadefinoval základný rozvojový dokument a už začal s realizáciou programu Misia slovenský hokej – národný rozvojový program slovenského hokeja. Vďaka modernému, až revolučnému prístupu k pohľadu na šport máme ambíciu vychovať novú zlatú hokejovú generáciu a zároveň pomôcť vychovávať mladých ľudí, komplexne pripravených pre pracovný trh aj občiansky život. Zjednodušene povedané, chceme byť znovu rešpektovanou svetovou kvalitou, ale zároveň aj najlepšou voľbou pre výchovu detí. Ak sa nám to podarí, znovu budeme pre spoločnosť užitočným nástrojom, keď významne pomôžeme rodinám aj zamestnávateľom.

Našli sme pre naše plány podporu u mnohých partnerov (spomeniem podpísané memorandum o spolupráci s IUVENTOU), pričom niektorých z nich hokej vôbec nezaujíma ako šport, ale ako nástroj sociálnej inovácie – a to je dobré znamenie. Väčšinou bola priechodná naša ponuka „hokej plus pridaná spoločenská hodnota“. Presne na základe toho sme už začali s pilotnými aktivitami v Trenčíne, kde celý rozvojový program približne pred štyrmi rokmi myšlienkovo vznikal.

Nadviažem na nedávno uverejnený článok Mira Šatana a doplním, že rámcovo prebral záštitu nad naším pilotným regionálnym programom Trenčiansky samosprávny kraj, pričom memorandum o spolupráci sme podpísali aj s Trenčianskou komorou SOPK. Jednotlivé projekty pritom pospájali do spolupráce kľúčových partnerov. Napríklad v pilotnom projekte Hokejová akadémia (pri SŠŠ Trenčín) sú partnermi kraj, SZĽH a Dukla Trenčín, a podporila ho aj vláda. Na projekte Centrum športu sú zasa partnermi SZĽH, Mestá Trenčín, Partizánske a dnes už aj Bánovce nad Bebravou. Regionálna vzdelávacia platforma potom využíva pomoc organizácií ako IUVENTA, ďalšie chystáme.

Práve hokejová akadémia je priestorom, kde chceme maximálne prepojiť šport a vzdelanie v dôležitom stredoškolskom veku mladých hokejistov. Začlenením do systému stredných športových škôl sa nám aj škole otvárajú nové možnosti, na ktorých spoločne pracujeme. Ide napríklad o športovú prípravu, výživu alebo zdravotné zabezpečenie. Držíme slovo a pripravujeme riešenia tak, aby neboli prínosom len pre hokej, ale aby mali pridanú spoločenskú hodnotu.

Zároveň aktívne pripravujeme prostredie pre rozbeh ostatných regiónov. Vytvorili sme regionálne rozvojové štruktúry, máme podpísané rámcové dohody s viacerými VÚC a napríklad v Košiciach už plánujeme od septembra spustiť v poradí druhú hokejovú akadémiu. Projekty, ktoré sme takto vytvorili, by mali pomôcť postupne spojiť hokejové kluby aj fanúšikov. Veľa práce nás čaká v oblasti komunikácie – internej v hokejovom hnutí, aj tej externej smerom k verejnosti.

Hokej sa rozhodol vážne zabojovať o svoj návrat do svetovej elity. Spôsobom boja, ktorý si zvolil, by mohol zaujať aj ľudí, ktorých dnes trápia iné spoločenské problémy – pohybová pasivita detí, rozvoj cestovného ruchu, udržateľnosť kvality ľudí a prostredia. Ak je to pre niekoho zaujímavá téma na diskusiu, na mailovej adrese pavlikovsky@szlh.sk čakáme na podnety. Hokej si váži svoje postavenie v slovenskej spoločnosti a svojou novou aktivitou si ho chce nielen obhájiť, ale časom aj posilniť.

Je to beh na dlhú trať, ale nemá alternatívu.