Jubilujúca matrikárka u prezidenta SZĽH

BRATISLAVA (SZĽH) – Krásne životné jubileum – sedemdesiatku - oslávila naša dlhoročná kolegyňa Mgr. Oľga Radičová. Vyše štvrťstoročia prechádzali jej rukami tisícky registračiek, prestupových lístkov a iných formulárov na matrike SZĽH. Ani každodenná rutinná práca v nej však nepotlačila precíznosť, dôslednosť a obetavosť akou sa venovala agende slovenského hokeja. 

Zástupcovia klubov, hráči a všetci, čo s bývalou stredoškolskou profesorkou, absolventkou bratislavskej FTVŠ so špecializáciou telesná výchova, biológia a ekológia, prichádzali úradne do styku, pripomenú aj jej ochotu, ústretovosť i milú komunikáciu. Pri príležitosti okrúhlych narodenín prijal jubilantku na pôde SZĽH prezident Miroslav Šatan. 

Poďakoval sa jej za roky práce pre slovenský hokej. Popri matrike to bol aj podiel pri tvorbe  hokejovej legislatívy. Pani Radičovú však najviac hreje, že prácne dohľadávanie a vkladanie matričných údajov do novších elektronických systémov malo úžitok  aj pre súčasnosť. „Teší ma, že mravčia práca aj s kolegom nevyšla nazmar. Dnes je súčasťou moderného zväzového matričného systému. Občas sa doma pozriem do vitríny na Zlatý odznak SZĽH a spomeniem si, že mi ho udelili za prácu. Robila som ju rada,“ povedala naša Olinka. 

Okrem darčekového koša odchádzala z pôdy SZĽH, kam opätovne zavítala po troch rokoch, aj s vytúženou kyticou kvetov. „Veľakrát som si vravela, ako veľmi by ma potešilo, keby mi pri odchode zo slovenského hokeja venovali krásnu kyticu kvetov. Teraz sa mi túžba splnila. Som šťastná-prešťastná,“ vravela jubilantka so slzami v očiach. 

V menej Slovenského zväzu ľadového hokeja prajeme Olinke pevné zdravie a ešte veľa pekných chvíľ na zaslúženom odpočinku.