Jubilant s hokejom v krvi

BRATISLAVA (SZĽH) – Nie je veľa zimných štadiónov na Slovensku, a máme ich vyše deväťdesiat (70 krytých), ktoré by osobne nenavštívil. Nikto iný u nás o nich nevie viac ako Ing. Ján Cebuľák, člen Projektového a rozvojového oddelenia SZĽH. Kolega, rodák z Dlhej Lúky-Bardejova, oslavuje v stredu 10. februára 2021 krásne životné jubileum – sedemdesiatku. V plnom pracovnom nasadení, s príslovečnou komunikatívnosťou a konštruktívnym prístupom pri riešení technických otázok, vybavenosti či rekonštrukcii „zimákov“, ale aj pri príprave projektových dokumentácií tzv. malých ZŠ či druhých plôch.

Za štvrťstoročie pôsobenia na hokejovom zväze potvrdil, že hokej má vo svojom DNA. Ani zranenie a predčasný koniec aktívnej kariéry v dorasteneckom veku neoslabili jeho mocné puto s hokejom. Na zvyčajný scenár - funkcionárčenie počas synovho športového rastu - v bratislavskom Slovane a Hydrostave nadviazala ďalšia dobrovoľnícka práca: v organizačných výboroch MS 1992 v Bratislave (a Prahe) i svetového šampionátu B skupiny v roku 1995 s postupom medzi elitu, ako aj člena zväzovej Komisie pre rozvoj a investície ZŠ.

Odbornosť a profesijnú vybavenosť naplno zužitkoval na MS 2011 a 2019 v Bratislave a Košiciach. Citlivé vnímanie špecifík hokejových hál ako aj poznatky z iných krajín, vrátane zámoria, pretavil pri pasportizácii hokejových stánkov na Slovensku. V poslednom období sa venuje najmä konzultačnej činnosti pri projektoch hokejových stánkov pod Hokejovou akadémiou v Trenčíne (v procese verejného obstarávania), ďalej v Banskej Bystrici (projekt prechádza pripomienkovaním), a prvé predrokovania majú už za sebou aj Nitrania.

Hráči, tréneri, či funkcionári, ktorí s ním dajú reč, tiež potvrdia, že náš jubilant má hokej naozaj v krvi. K znalostiam o reprezentácii, kluboch, talentoch, ligách doma i v zahraničí vie v debate pridať originálny postreh a keď treba aj vyhranený názor. 

Janko, pridávame sa k mnohým gratulantom z radov hokejovej rodiny, želáme pevné zdravie!