Oddelenie ľudských zdrojov

Elena ŠAŠTINSKÁ

Manažérka ľudských zdrojov

sastinska@szlh.sk

Janka GRANDTNEROVÁ

Koordinátorka pre vzdelávanie

grandtnerova@szlh.sk

Michal KADLEC

IT podpora

kadlec@szlh.sk