Integrita v ľadovom hokeji

Medzinárodná hokejová federácia (IIHF)  sa zaviazala chrániť ľadový hokej, hráčov, trénerov, funkcionárov a fanúšikov pred akoukoľvek formou podvádzania či zneužívania. Hlavnou prioritou IIHF je zároveň posilniť etiku v športe a bojovať proti každému neetickému správaniu.

Integrita IIHF má 4 piliere:  

 

 Anti-Doping:

Cieľom IIHF je chrániť „čistotu“ hráčov a udržiavať ľadový hokej 
bez dopingu.

 

 Manipulácia súťaže:

Cieľom IIHF je chrániť súťaživosť a nepredvídateľný charakter
hokejových zápasov prevenciou proti podvádzaniu či ovplyvňovaniu súťaží zo strany hráčov, trénerov alebo funkcionárov.

 

 Zneužívanie a obťažovanie:

Prioritou IIHF je chrániť deti aj dospelých pred zneužívaním a 
obťažovaním vytvorením bezpečného prostredia, v ktorom môžu športovať.

 

 Etika:

 IIHF sa zameriava na podporu etického správania a bojuje proti akémukoľvek neetickému správaniu.

IIHF neustále intenzívne implementuje rôzne štruktúry a vytvára pravidlá, ktoré zvyšujú a propagujú integritu v športe. Všetky pravidlá a programy integrity nájdete v IIHF Integrity Hub.

Každý z vás hrá kľúčovú úlohu pri tejto snahe IIHF posilniť integritu v ľadovom hokeji. A to konkrétne nahlásením takého správania, ktoré nie je v súlade s piliermi integrity IIHF, čo výrazne pomáha  IIHF pri uplatňovaní tohto integrity programu.

Na nahlásenie použite prosím Integrity Reporting Form, ďalšie spôsoby hlásenia nájdete tu.

 
Konferencie
NŠC "Nahlas o dopingu" 13. apríla 2023, Hotel Tatra, Bratislava
-› link
-› videozáznam z konferencie
Články 
 
Podcasty 
 
 
Email
Integrity manažér