Informácie pre návštevníkov zápasu Slovensko – Poľsko v Žiline

Slovenský zväz ľadového hokeja informuje fanúšikov, ktorí sa chystajú navštíviť piatkový prípravný zápas medzi Slovenskom a Poľskom na zimnom štadióne v Žiline, nasledovne:

V samotnom meste Žilina prebieha rekonštrukcia železničnej trate i stanice, a s čím sú spojené dopravné obmedzenia. Rovnako prebiehajú stavebné úpravy, ktoré  súvisia s renováciou okolia a rozšírením parkovacích plôch pri futbalovom štadióne  MŠK ŽILINA. Parkovisko pred zimným štadiónom je vyhradené pre potreby organizátora. V grafickom plániku ja znázornené jediné prístupné  parkovisko pre verejnosť, ktoré sa  nachádza za východnou tribúnou futbalového štadióna.

Zimný štadión bude otvorený jednu hodinu pred začiatkom zápasu, preto žiadame divákov, aby prišli včas. Vzhľadom na vykonávanie bezpečnostných kontrol sa môže stať, že nestihnú úvodné buly zápasu.

Ďakujeme za pochopenie.