II. Európsky kongres hokejovej medicíny v Bratislave - aktuálny a inšpiratívny

Prezident SZĽH Igor Nemeček s členmi Zdravotnej komisie IIHF  Janom Nohejlom a Markku Tuominnenom, foto Ján SúkupPrezident SZĽH Igor Nemeček s členmi Zdravotnej komisie IIHF  Janom Nohejlom a Markku Tuominnenom, foto Ján Súkup

 
BRATISLAVA (SZĽH) - Dvesto účastníkov z trinástich krajín sveta malo počas dvoch dní možnosť vypočuť si päťdesiat prednášok a vymeniť odborné skúsenosti a poznatky z oblasti športovej a hlavne hokejovej medicíny. Kongresová hala Hotela DoubleTree by Hilton v hlavnom meste SR sa po dvoch rokoch zásluhou Zdravotnej komisie Slovenského zväzu ľadového hokeja premenilo už po druhý raz na Centrum hokejovej medicíny v Európe s presahom aj do zámoria.
 

Účastníci II. Európskeho kongresu hokejovej medicíny v Bratislave, foto Ján SúkupÚčastníci II. Európskeho kongresu hokejovej medicíny v Bratislave, foto Ján Súkup

 
Spektrum účastníkov II. ročníka Európskeho kongresu hokejovej medicíny zahŕňalo lekárov, fyzioterapeutov, masérov ale aj trénerov, rozhodcov a rodičov hráčov. O piatkovom programe sme už informovali, náročný sobotňajší ponúkal témy úrazov, výživy, dopingu a športovej medicíny.
 
Prioritnou témou v oblasti úrazov bol otras mozgu u hráčov. Ako zdôraznil primár Juraj Vyletelka, len asi desať percent pacientov má pri takomto úraze aj výpadok pamäte, veľa ošetrených hráčov nevyhľadá po zápase odbornú konzultáciu a príznaky skôr zatajuje, čím sa pri opakovaných úrazoch hlavy nadmerne zvyšuje riziko závažných až život ohrozujúcich stavov. „Prioritou by mala byť prevencia a informovanie hráčov o všetkých možných rizikách, pretože až následná starostlivosť a liečba už je neskorým zásahom do života jedinca“, pripomenul primár Vyletelka. 
 

Markku Tuominnen, člen Zdravotnej komisie IIHF prednáša o otrasoch mozgu

Markku Tuomminen, člen Zdravotnej komisie IIHF, nadviazal na fakty presnou štatistikou úrazov, ktorú realizuje Medzinárodná hokejová federácia (IIHF). Z osemročných dát (2006-2015) zozbieraných na ženských a juniorských majstrovstvách sveta sa ukazuje trend znižovania výskytu otrasov mozgu, k čomu prispelo aj zavedenie flexibilných mantinelov na zimných štadiónoch. Ak však porovnáme údaje ostatných turnajov, tak hlavne v juniorských kategóriách žiaľ výskyt otrasu mozgu stúpa. Počas svetových šampionátov výrazne prevažujú zranenia v dolnej časti tela,  najviac ich zaznamenávajú údaje z 2. a 3. tretiny, pričom nie sú zásadné rozdiely medzi postom  hráčov. 
 
Štatistikou úrazov prispel aj Martin Vančo, ktorý počas sezóny spracováva údaje z líg organizovaných SZĽH. „Povinne sa údaje o úrazoch zbierajú v extralige seniorov, juniorov a dorastu. Zo slovenských dát vyplýva najčastejší výskyt tržných rán tváre, najviac zranení sa udeje v druhej tretine a najrizikovejšou skupinou sú hráči juniorskej extraligy. Zaznamenali sme 181 zranení v extralige seniorov, 149 v extralige juniorov a 95 v extralige dorastu, a jedno zranenie rozhodcu“. Markku Tuominnen na základe tejto prednášky vyslovil ponuku na spoluprácu so SZĽH pri zaradení dát do celosvetových štatistík.
 
Pôsobenie slovenskej reprezentácie na šampionáte v Petrohrade z pohľadu medicíny zhodnotil Ján Grauzel, ktorý mal na týchto majstrovstvách až neobvykle mnoho práce. Vyjadril tiež nádej, že na podobných podujatiach sa v budúcnosti zúčastní viac trénerov a rozhodcov, nakoľko informácie z kongresu hokejovej medicíny sú určené aj pre nich, aby dokázali posúdiť závažnosť nielen úrazových situácií. 
 
„Herná pohoda hráčov a progres ich výkonu je ovplyvnená mnohými faktormi a už s deťmi by sa malo pracovať tak, aby mali voľnosť prejavu, smerovali k samostatnosti a mohli osobnostne rásť aj s dávkou vášne k športu“. Zhodne potvrdili športoví psychológovia a mentálni kouči Diana Kosová a František Hál. 
 
V popoludňajšom bloku dominovala téma dopingu a užívania zakázaných látok. Riaditeľka Antidopingovej agentúry Žaneta Csaderová oboznámila účastníkov s testovaním mladých hokejistov na drogy, ktoré ADA realizuje v spolupráci so Zdravotnou komisiou SZĽH.

Andrea Švrčková, predsedníčka Zdravotnej komisie SZĽH, iniciátorka kongresuMUDr. Mgr. Andrea Švrčková, MHA, predsedníčka Zdravotnej komisie SZĽH

Takmer 200 realizovaných skríningových testov u juniorov, dorastencov a deviatakov ukázalo  bohužiaľ aj pozitívne nálezy (najmä na THC). „Tresty za tieto priestupky sú závažné a v prípade opakovaných nálezov likvidačné nielen pre hráča samotného, ale aj pre jeho družstvo a hokejový klub. Je našou povinnosťou v trende dôslednej prevencie proti dopingu pokračovať,“ zdôraznila v diskusii Andrea Švrčková, predsedníčka Zdravotnej komisie SZĽH. 
 

Prednáša Miroslav Nagy, hlavný inštruktor Falck AcademyPrednáša Miroslav Nagy, hlavný inštruktor Falck Academy

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. ročník Európskeho kongresu hokejovej medicíny (II. ECHM) znova priniesol aktuálne témy, ktoré patria do balíka práce každej hokejovej federácie. Odborná zručnosť pri poskytovaní prvej pomoci na ľade by mala byť samozrejmosťou v každom hokejovom klube a jej nácvik by mal byť súčasťou učebných osnov nielen zdravotníkov ale aj trénerov, rozhodcov a hráčov. „Teší nás fakt dobre nastavenej spolupráce so slovenskými klubmi a rozhodcami a tendencia k zvyšovaniu odbornosti všetkých hokejových pracovníkov,“ dodala iniciátorka kongresu Andrea Švrčková.
 

Vážne zranenie na ľade si vyžaduje kvalifikovaný postup, foto Michal IľavskýZranenie na ľade si vyžaduje kvalifikovaný postup, foto Michal Iľavský

 
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí prišli, Medzinárodnej hokejovej federácii (IIHF) za podporu, rovnako aj partnerským firmám, ktorých aktívna účasť pri organizovaní tohto podujatia je kľúčová.
 
Povedali po kongrese:
 
Igor Nemeček (prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja): „Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa pričinili o to, aby sa v Bratislave mohlo po dvoch rokoch opäť konať takéto unikátne podujatie. Bolo mi cťou privítať na ňom účastníkov z takých hokejových krajín akými sú Kanada, USA, Rusko, Švédsko, Fínsko, ale aj z ďalších. Nepochybujem, že kongres priniesol všetkým mnoho kvalitných, užitočných a inšpirujúcich poznatkov, ktoré pretavia do každodenného života vo svojich národných hokejových federáciách. Môžeme byť právom hrdí  na tento príspevok slovenského hokeja svetovému.“
 
Jan Nohejl (člen Zdravotnej komisie IIHF): „Zdravie a bezpečnosť hráčov sú pre Medzinárodnú federáciu ľadového hokeja prioritou číslo jedna. Preto si Zdravotná komisia IIHF nesmierne váži aktivitu SZĽH, ktorý už po druhý raz usporiadal v Bratislave kongres hokejovej medicíny za účasti lekárov, fyzioterapeutov a ďalších odborníkov z 13 krajín. Podobný kongres usporadúvajú iba Slovensko a mesto Toronto pre organizáciu NHL.“
 

Na II. ECHM vystúpil  aj Dušan Benický

Dušan Benický (Hockey Performance Centre, Kanada): „Vaše podujatie bolo inšpiračné, kvalita mnohých prednášok ponúkla efektívne riešenia mnohých ´hokejových bolestí´. Veľmi rád prídem zas a určite vaše podujatie odporučím každému, kto chce profesionálne rásť. Ďakujem za možnosť prispieť."
 
Pearle Nerenberg (Hockey Nutrition Network, Kanada): "Kongres Európskej hokejovej medicíny som si poriadne vychutnala. Najdôležitejšie témy hokejovej súčasnosti boli dôkladne prezentované od kvalitného výskumu až po záverečné výstupy. Pôsobilo osviežujúco vidieť akú vysokú hodnotu znamenajú vedecké metódy v práci európskych hokejových zväzov. Verím, že tie federácie, ktoré pracujú s týmto poznatkami, posunú svoje hokejové programy na vyššiu  úroveň."
 
Milan Novák (prezident Západoslovenského zväzu ľadového hokeja, extraligový rozhodca): „Kongres hokejovej medicíny tradične priniesol množstvo aktuálnych informácií od špičkových odborníkov. Šport vrátane hokeja je dnes veda a medicína má k nemu blízko. Je dôležité, aby na tomto poli všetci hokejoví odborníci na sebe neustále pracovali a vzdelávali sa, vrátane nás rozhodcov. Iba tak môžeme udržať krok so svetovým hokejom a posúvať sa k vyšším métam.“