Hráči ročníka 2005 absolvovali regionálny výcvikový tábor, súčasťou ktorého bolo aj testovanie

BRATISLAVA (SZĽH) – Túto sezónu čaká na reprezentáciu do 15 rokov zaujímavý spôsob prípravy. Na tradičných kempoch, na ktorých doteraz absolvovali hráči tréningové jednotky, absolvujú po novom aj sériu testov, vzdelávanie v oblasti výživy a na svoje si prídu aj tréneri starších žiakov a kadetov v danom regióne, pre ktorých je pripravený pracovný workshop.

Tréningový kemp absolvovali ako prví hráči a tréneri regionálneho výberu východného Slovenska. V Trebišove sa stretlo 34 hráčov. „Príprava reprezentácie do 15 rokov túto sezónu pozostáva z dvoch zložiek. Turnajová časť a tieto kempy, na ktorých chceme zmapovať čo najväčšie množstvo hráčov. Budeme testovať ich zručnosti na suchu aj na ľade. Absolvujeme vždy tréningy a po každom kempe prebehne modelovaný zápas. Celkovým cieľom je pripraviť širší výber hráčov pre reprezentáciu do 16 rokov po stránke zručností, databázu ako podklad pre trénerov a dať hráčom spätnú väzbu,povedal tréner reprezentácie SR do 15 rokov Róbert Rehák, ktorý dodal:Samozrejme rátame aj s hráčmi, ktorí pôsobia v zahraničí. Po sezóne, v apríli, zorganizujeme veľký trojdňový kemp, kde opäť absolvujeme niekoľko tréningov a potom aj miniturnaj medzi výberom našich hráčov pôsobiacich v zahraničí a jednotlivými regionálnymi výbermi.“

 

Hráči absolvovali testy na suchu

 

Súčasťou testovania mimo ľadu (off ice) boli jednoduché motorické testy ako napr. zhyby, kľuky, drep na jednej nohe, trojskok znožmo do diaľky atď. „Za priebeh testovania boli zodpovední nie len kondiční tréneri, ale aj regionálni inštruktori a kluboví tréneri zo svojho regiónu. Okrem testovania absolvovali hráči aj tréning na ľade, ktorého cieľom bolo hlavne zdokonaľovanie herných činnosti jednotlivca, ako napríklad vedenie puku, uvoľňovanie sa s pukom alebo odoberanie puku hokejkou. Súčasťou výcvikového tábora bola aj edukácia hráčov formou prednášky z oblasti správnej životosprávy, stravovania a pitného režimu. Výcvikový tábor ukončil modelovaný zápas regionálnych výberov,objasnil Igor Andrejkovič z úseku vzdelávania.

Nabitý program bol v Trebišove aj pre trénerov mládežníckych tímov. Dopoludnia dohliadali ale aj sledovali tréning na ľade i mimo neho. Popoludní absolvovali pracovný „workshop“, počas ktorého diskutovali o výberových kritériách hráčov U15, priebehu testovania mimo ľadu ale aj o obsahovom zamarení tréningového procesu v tejto vekovej kategórii. Rovnako ako mladí hokejisti, aj pre trénerov bol posledným bodom programu modelovaný zápas regionálnych výberov. Na organizačné zabezpečenie jednotlivých táborov dohliadali reprezentační tréneri SR15, regionálni inštruktori, kluboví tréneri s regiónu východ, ale aj úsek vzdelávania SZĽH.

Nasledovať budú ďalšie výcvikové tábory – 29. októbra v Žiary nad Hronom, 12. novembra v Považskej Bystrici a 19. novembra v Púchove. Celkovo sa celodenného programu a testovania hráčov zúčastní cca 128 hokejistov a osem brankárov.

 

Plán výcvikových táborov

29.10.2019 región stred Žiar nad Hronom

12.11.2019 región západ Považská Bystrica

19.11.2019 región západ Púchov


Fotogaléria