Hokejový výstroj

Tento manuál má pomôcť rodičom a hráčom pri výbere vhodného hokejového výstroja. Informácie, ktoré sú jeho súčasťou, by mali byť použité len ako pomôcka pri kúpe a údržbe výstroja. Najdôležitejším aspektom pri výbere hokejovej výstroje je, aby všetky jej súčasti vhodne sedeli, pretože ak  výstroj neplní svoju úlohu, môže dôjsť k zraneniu hráča.

Pri výbere a kúpe hokejového výstroja je dôležité:

1. Aby výstroj a všetky jeho súčasti vhodne sedeli

2. Aby bola v dobrom stave

3. Aby bola vhodne udržiavaná

Hráčsky výstroj by mal pokrývať celé telo,  a to podľa pravidiel ľadového hokeja. Nemal by sa nikdy kupovať „na dorastenie“ hráča. V tomto prípade vzniká vysoké riziko zranenia možným zošmyknutím príliš veľkého výstroja z miesta, na ktorého ochranu je primárne určená.

V prípade, že ktorákoľvek časť výstroja praskne alebo je poškodená, mala by byť okamžite nahradená. Výstroj hráčov by sa mala priebežne kontrolovať, aby sa odhalili jej prípadne nedostatky.

Cely hráčsky výstroj by sa mal z hokejového vaku vytiahnuť a rozvešať, aby bola suchá vždy, keď sa ide používať. Týmto sa znižuje zhoršenie kvality výstroja. Údržba v sebe zahŕňa pravidelnú kontrolu počas hokejovej sezóny.

Nasledujúce inštrukcie vám pomôžu pri výbere a pri kúpe hokejového výstroja pre hráča.

Tu si môžete stiahnuť manuál IIHF