Hokej ako zábava. V Novom Meste nad Váhom prebieha seminár trénerov prípraviek

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM (SZĽH) – Dôraz na prácu s mládežou je jeden z azda najdôležitejších imperatívov v popise práce Slovenského zväzu ľadového hokeja. Aj preto prebieha týchto dňoch v Novom Meste nad Váhom šesťdňový seminár s názvom Learn to Play Slovakia určených pre slovenských trénerov tých najmenších hokejistov.

Nadobúdanie vedomostí a skúseností

„Pre Slovenský zväz ľadového hokeja je veľmi dôležité vytvárať pre trénerov vzdelávacie programy, ktoré ich môžu posunúť vpred,“ hovorí Diana Kosová, riaditeľka projektového a rozvojového oddelenia SZĽH, ktorá sa spolupodieľa na organizácii tohto seminára. „Povedať len, že niekto niečo robí zle a preto nevychovávame hráčov, ktorí sa uplatnia v NHL, nestačí. My sme zodpovední za to, aby sme trénerom dali všetky možné prostriedky a materiály na to, aby mohli rásť,“ pokračovala.

Seminára na Považí sa v týchto dňoch zúčastňujú predstavitelia klubov zo všetkých kútov Slovenska. „Tento program je určený pre šéftrénerov a trénerov hokejových prípraviek, v ktorých sú deti vo veku zhruba od šesť do desať rokov. Máme tu zástupcov tridsiatich piatich hokejových klubov plus štyroch regionálnych inštruktorov SZĽH, ktorí sa taktiež prišli vzdelávať, aby mohli svoje vedomosti ďalej odovzdávať v kluboch,“ priblížila Kosová.

Program Learn to Play SlovakiaProgram Learn to Play Slovakia

Program majú všetci účastníci programu Learn to Play Slovakia skutočne bohatý, pestrý a vyvážený medzi praxou a teóriou. „Tento program je založený hlavne na získavaní skúseností. Pre nás je dôležité, aby tréner všetko to, čo sa tu naučí, alebo zoberie z prednášky, mohol využiť následne v praxi. Pracuje sa s deťmi na ľadovej ploche i mimo nej, a v závere dňa máme spoločnú diskusiu a spätnú väzbu k činnostiam, ktoré tréneri v priebehu dňa vykonávali,“ pokračovala riaditeľka projektového a rozvojového oddelenia SZĽH.

Nič nechcú skrývať

Na dôležitosti a prestíži programu Learn to Play Slovakia bezpochyby pridávajú aj cenné návštevy. Počas celého trvania seminára s trénermi spolupracujú aj dvaja zahraniční lektori Kevin McLaughlin a Johan Bollue, ktorí sa prišli podeliť o svoje bohaté skúsenosti aj so slovenskými trénermi.

„Dianu (Kosovú – pozn. aut.) som spoznal v IIHF programe Learn to Play vo fínskom Vierumäki. Zúčastnila sa ho vtedy ako študentka, vo Fínsku s nami strávila jeden týždeň, počas ktorého sme si medzi sebou utvorili dobrý vzťah. Program ju zrejme nadchol, pretože sa doň zaangažovala hlbšie a chcela ho priniesť aj na Slovensko. Pracovali sme na tom zhruba jeden rok, aby sme sem spolu s Johanom prišli, a som rád, že sa nám to nakoniec podarilo,“ prezradil McLaughlin, ktorý pracuje v americkej hokejovej federácii USA Hockey práve ako oddelania mládežníckeho hokeja.

Tréneri na seminári Learn to Play SlovakiaDebata trénerov na seminári Learn to Play Slovakia

Druhý z pozvaných zahraničných lektorov, Belgičan Johan Bollue, pôsobí v štruktúrach Mezdinárodnej hokejovej federácie (IIHF) ako člen komisie mládežníckeho a juniorského developmentu hráčov. Aj z titulu tejto funkcie si je vedomý o dôležitosti práce s najmenšími hráčmi v rôznych krajinách. „Je veľmi dôležité pre nás šíriť základy hokeja. Nič neskrývame, a aj preto sme tu. Všetky veľké hokejové krajiny si zdieľajú medzi sebou poznatky a je veľmi dôležité tieto najnovšie informácie posunúť aj na koniec reťazca samotným trénerom,“ prezrádza Bollue.

A aké sú tie najnovšie informácie, o ktorých hovorí Bollue? „Všetko je to o tom, čo je v pozadí športu. Malé krajiny spravidla nemajú možnosť dostať sa k týmto informáciám. IIHF tieto informácie má jednak od svojich partnerov, ale tiež aj od tých väčších hokejových krajín, pretože tie majú rozpočet a aj kapacity na to, aby robili aj hokejový výskum. My sa tieto poznatky následne snažíme rozširovať,“ hovorí.

„Snažíme sa ísť cestou zábavy a zaradenia zručností do hravých činností. Vtedy je pobyt na ľade pre deti zábavou a našou ambíciou je práve udržať deti na ľade. Veľmi dôležité je tiež pripomenúť, že v súčasnej spoločnosti základné pohybové schopnosti u detí nie sú na takej úrovni ako boli v minulosti. Preto musíme aj my, ako hokejové hnutie, pracovať aj na základných pohybových schopnostiach detí,“ pokračoval Bollue.

Program Learn to Play SlovakiaProgram Learn to Play Slovakia

Aby bola vybudovaná základňa

Hlavnou úlohou McLaughlina s Bolluem je práca so slovenskými mládežníckym trénermi. Ich hlavné posolstvo, ktoré sa snažia trénerom odovzdať, je predovšetkým, aby bol hokej pre deti zábavou. „Zrejme najdôležitejšou myšlienkou, ktorú sa snažíme rozšíriť tento týždeň, je, aby sme my, ako tréneri, konali primerane veku detí. Musíme teda pripraviť program, tréningy, dril a zápasy tak, aby si to deti užili. Musíme to všetko teda zabaliť do zábavných aktivít. Snažíme sa priniesť nadšenie, aby si deti vytvorili k hokeju vzťah.“

Práve takýmto spôsobom sa môže hokej stať masovejším športom než je v súčasnosti, čo by malo byť podľa McLaughlina prioritou každého hokejového zväzu. „Vždy musíte rozmýšľať dopredu a budovať základňu. Základňa je základ pre budúcnosť, preto by základňa mala byť čo najväčšmi široká a kvalitná, aby v budúcnosti ste boli úspešní.“

Po prvých dňoch seminára Learn to Play Slovakia majú obaja zahraniční lektori zo spolupráce so slovenskými trénermi a deťmi dobrý dojem. „Tréneri sú veľmi zruční a aj malí hráči sa ukazujú ako dobrí korčuliari a šikovní hráči. Je to podobné ako vo Fínsku. Samozrejme, v tomto veku nie je medzi hráčmi naprieč krajinami až taký rozdiel. Ten sa utvára až v neskoršom veku. Navyše hokej je šport, na ktorý sa stačí špecializovať až v neskoršom veku,“ hovorí Bollue„Tréneri sú veľmi zruční, ochotní učiť sa a vďaka tomu všetkému je priam radosť s nimi pracovať a odovzdávať im skúsenosti, aby boli ešte lepší,“ dodal na záver.

 

 

 Odporúčame