Hlavná kontrolórka športu: Rozhodnutie o priamom postupe a zostupe je v súlade so zákonom

Kluby Extraligy HC´05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s., Mestský hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s., HK Nitra s.r.o., HC Nové Zámky s.r.o., HC 21 Prešov, s.r.o., HK Rysy, s.r.o., Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s., HC Košice s.r.o. v zastúpení advokátskou kanceláriou napadli v apríli 2023 rozhodnutie Výkonného výboru SZĽH o priamom postupe a zostupe v seniorských súťažiach SZĽH pre údajnú nezákonnosť a rozpor so stanovami SZĽH aj podaním Hlavnej kontrolórke športu. 
 
Hlavná kontrolórka športu následne vykonala na SZĽH odbornú kontrolu v športe, výsledkom ktorej bol záver, že rozhodnutie o priamom postupe a zostupe je v súlade so zákonom o športe aj predpismi SZĽH. 
 
Na základe toho rozhodnutie Výkonného výboru zo dňa 28.7.2022, ktorým Výkonný výbor SZĽH pre obdobie rokov 2022 – 2026 schválil systém priameho postupu a zostupu naprieč všetkými seniorskými mužskými súťažami organizovanými SZĽH zostáva v platnosti a o jeho zmene môže rozhodnúť výlučne Výkonný výbor SZĽH.