Ekonomicko-marketingová komisia SZĽH

Ing. Dušan
Mráz

Predseda Ekonomicko-marketingovej komisie SZĽH

Ing. Vladimír
Baluška

Člen Ekonomicko-marketingovej komisie SZĽH

Imre
Valášek

Člen Ekonomicko-marketingovej komisie SZĽH

Ľuboš
Schwarzbacher

Člen Ekonomicko-marketingovej komisie SZĽH