Dozorná rada a Kontrolór SZĽH

JUDr. Jaromír Šmátrala, PhD.

Predseda Dozornej rady SZĽH – Kontrolór SZĽH

kontrolor@szlh.sk

Michal Taliga

Člen Dozornej rady SZĽH

Ľubomír Vaic

Člen Dozornej rady SZĽH