Doškoľovací seminár/webinár pre trénerov ľadového hokeja

Slovenský zväz ľadového hokeja pripravuje semináre/webináre na predĺženie trénerskej licencie pre všetkých trénerov, ktorým konči platnosť preukazu 30. 6. 2024. Podľa platných smerníc pre udeľovanie trénerských licencií sa musia tréneri zúčastniť vždy na doškoľovacích seminároch/webinároch na konci sezóny, v ktorej im končí platnosť preukazu.  Pri registrácii je potrebné okrem osobných údajov uviesť či, momentálne trénujete ako tréner v mládežníckych kategóriách do U15 alebo dorast/junior/senior.

Všetci tréneri, ktorým sa končí platnosť preukazu 30. 6. 2024 a ešte sa nezaregistrovali, tak môžu urobiť po kliknutí na tento odkaz.

Po absolvovaní seminára/webinára bude trénerom, ktorým sa končí platnosť preukazu, najneskôr do konca mája 2024 zaslaný email s informáciami o ďalšom postupe na vystavenie nového preukazu (resp. o prípadnom doplnení potrebných osobných údajov do IS SZĽH a o úhrade poplatku).

Na seminár/webinár sa môžu prihlásiť aj tréneri, ktorí majú platný preukaz/licenciu a majú záujem si rozšíriť svoje poznatky. Trénerom, ktorí sa zaregistrovali na odkaz hore, bude zaslaná pozvánka na každý jeden webinár v dostatočnom časovom predstihu.

Kontaktná osoba bude v prípade otázok bude Janka Grandtnerová - grandtnerova@szlh.sk.


Ďalšie články