Do novej sezóny s elektronickým zápisom o stretnutí

BRATISLAVA (SZĽH) – Prvými zápasmi mládežníckych súťaží počas uplynulého víkendu odštartoval nový súťažný ročník 2018/2019, ktorý prináša so sebou niekoľko zmien a inovácií. Jednou z nich je na štatistickom poli postuné zavádzanie elektronického zápisu o stretnutí, ktorý nahradí klasický papierový zápis.

Po sfunkčnení elektronickej matriky SZĽH a zavedení elektronických registračných preukazov, ide o ďalší logický krok, ktorým sa snaží Slovenský zväz ľadového hokeja nasledovať moderné trendy. „Našou snahou je postupnými krokmi sa odpútať od akýchkoľvek papierových formulárov a riešiť všetko prostredníctvom moderných technológii,“ hovorí hlavný štatistik SZĽH Robert Svitok.

Pri použití elektronického zápisu o stretnutí nemusí naďalej štatistik zápasu ručne vpisovať zostavy do zápisu o stretnutí. Po novom stačí, aby 60 minút pred začiatkom zápasu podľa súpisiek družstiev, ktoré mu obe družstvá poskytnú, priradil v Informačnom systéme SZĽH (IS SZĽH) hráčov k príslušným družstvám v elektronickom zápise o stretnutí.

Následne po zadaní zostáv oboch družstiev príde SMS notifikácia trénerom-funkcionárom oboch družstiev, ktorí následne prostredníctvom svojho smartfónu „podpíšu“ elektronický zápis o stretnutí, čím potvrdia správnosť a vyslovia súhlas s údajmi. V prípade, že po ich podpise dôjde k akejkoľvek zmene v elektronickom zápise, tak následne príde znovu SMS notifikácia zainteresovaným osobám, ktoré znovu budú musieť svojím podpisom vysloviť súhlas s údajmi.

Rovnako sa postupuje aj po skončení zápasu. SMS notifikáciou budú informované všetky zúčastnené osoby (a to vrátane rozhodcov i lekára stretnutia), pričom až po ich elektronickom podpise bude možné elektronický zápis o stretnutí uzavrieť.

Ako hovorí Svitok, pri spúšťaní elektronického zápisu o stretnutí sa myslelo aj na ľudí, ktorí nevlastnia smartfón. „V SMS notifikácii okrem hypertextového odkazu na podpis nájde adresát aj jedinečný kód, ktorého zdelením štatistikovi zápasu nahradí elektronický podpis,“ prezrádza.

Benefity zavedenia elektronického zápisu o stretnutí sú zrejmé. Nebude už naďalej potrebné po zápase zasielať poštou trojzložkový zápis o stretnutí do sídla Slovenského zväzu ľadového hokeja, ale okamžite po uzavretí elektronického zápisu o stretnutí bude tento zápis prostredníctvom internetu odoslaný na zväz. To pomôže napríklad aj Disciplinárnej komisii SZĽH, ktorá tak prakticky okamžite po uzavretí elektronického zápisu o stretnutí bude môcť zasadať a rozhodovať v prípade disciplinárnych previnení.