Delegáti SZĽH a SFZ nadviazali spoluprácu vo forme výmeny informácií a skúseností

BRATISLAVA (SZĽH) - V stredu sa v priestoroch Slovenského zväzu ľadového hokeja uskutočnilo premiérové stretnutie zástupcov delegátov SZĽH a Slovenského futbalového zväzu (SFZ). Zúčastnení viedli diskusiu predovšetkým o spolupráci, výmene skúseností a informácií. 

Delegáti SZĽH sa zaujímali, akým spôsobom pracujú kolegovia z futbalového prostredia v rámci kontrol na futbalových štadiónoch či aké novinky, respektíve semináre v blízkej budúcnosti pripravujú. Motívom vzájomného stretnutia delegátskych komisií dvoch najsilnejších športových zväzov na Slovensku bolo nadviazanie vzájomnej spolupráce vo forme pravidelnej výmeny skúseností. „Som veľmi rád, že delegáti Slovenského futbalového zväzu, zastúpení predsedom ich komisie Františkom Košičárom, prijali pozvanie a prišli na pôdu Slovenského zväzu ľadového hokeja. Viedli sme odbornú diskusiu, ktorá vyvrcholila nadviazaním spolupráce s našimi futbalovými kolegami v oblasti fungovania delegátov oboch zväzov,“ priblížil Robert Svitok, predseda komisie delegátov SZĽH. 

V závere stretnutia zástupcovia SZĽH vrátane prezidenta Miroslava Šatana zablahoželali Františkovi Košičárovi k nedávnemu významnému životnému jubileu 60 rokov.