Decembrový Kongres SZĽH bude v Sliači

BRATISLAVA (SZĽH) - Slovenský zväz ľadového hokeja oznamuje klubom, že dňa 05.12.2019 sa bude v Sliači konať zasadnutie Kongresu SZĽH.