Anketa osobností: Hokejové akadémie sú dlhodobým systémovým riešením

BRATISLAVA (SZĽH) - Projekt budovania stredoškolských hokejových akadémií v ôsmich slovenských krajoch naberá reálne kontúry. V trenčianskom VÚC sa už pracuje na výstavbe vzorovej športovo-vzdelávacej inštitúcie, ktorej pôsobenie by po nastavení a implementácii všetkých procesov malo začať hojiť rany slovenského mládežníckeho hokeja

Pomocnú ruku k reforme systému podala aj Vláda SR. Na stredajšom zasadnutí schválila dotáciu vo výške 14 miliónov eur na vznik stredoškolských akadémií v ďalších siedmich krajoch. Hokejové osobnosti sa zhodujú, že ide o výraznú podporu v procese zavádzania systémového riešenia, ktorý slovenský mládežnícky hokej nevyhnutne potreboval.    

Reakcia osobností slovenského hokeja

Dominik Graňák, slovenský reprezentant: "Schválenie dotácií pre zriadenie hokejových akadémii vnímam samozrejme ako pozitívny signál pri snahe o získanie mladých športovcov a zároveň skvalitnenie podmienok pre ich rast komplexne. Z toho, čo viem od Richarda Pavlikovského, ktorý bol jednou z kľúčových postáv (nielen) pri zrode tejto vízie, cieľom projektu akademií nie je len hokejový progres mladých hráčov, ale rovnaký dôraz sa kladie na zaistenie kvalitného vzdelania. Z môjho pohľadu je obzvlášť v stredoškolskom veku model “športovec/študent“ najzdravší a ako pre samotného mladého človeka, tak pre celú spoločnosť jednoznačne najprínosnejší. Aj keď sa to nemusí zdať, vytvára zároveň najväčšie predpoklady pre úspešné a dlhodobé fungovanie v oblasti profesionálneho športu, v našom prípade profesionálneho hokeja.”

Richard Pavlikovský, poradca prezidenta SZĽH pre strategický rozvoj a verejnú správu a predseda komisie SZĽH - Rozvojové centrum Hokej región Trenčín: "Hokejové akadémie spájajú rozvoj hokejových zručností s komplexným rozvojom osobnosti. Na úrovni stredoškoláka chceme, aby sa mladí chlapci rozvíjali v každom smere. Aj v prípade, že sa nebudú živiť hokejom, budú vynikajúco pripravení pre pracovný trh. Môžu tiež pokračovať vo vysokoškolskom hokeji a neskôr sa zaradiť ešte kvalitnejšie pripravení do pracovného života. Hokejové akadémie sú veľmi dôležitý prvok v skladačke, ktorú sme pripravili pre slovenský hokej a ktorú sa budeme snažiť implementovať do reálneho života. Vďaka nim vytvoríme podmienky, ktoré by nám mali udržať najlepších mládežníckych hráčov doma, vďaka čomu budú kvalitnejšie aj naše mládežnícke súťaže. Momentálna pomoc zo strany Vlády SR výrazne urýchli zriaďovací proces týchto inštitúcií." 

Michal Handzuš, bývalý dlhoročný slovenský reprezentant, člen VV SZĽH: "Peniaze, ktoré sme dostali od štátu, nás posunú dopredu. Práve pre mládež od 15 do 18 rokov, teda vo veku, v ktorom prichádza k úzkej špecializácii na šport, nemáme v súčasnosti vytvorené ideálne podmienky, aby sa chlapci mohli rozvíjať. Do štrnástich-pätnástich rokov ešte dokážeme držať krok so Švédskom či Fínskom. Príde však juniorský vek a zrazu sme o dve triedy nižšie. Zaostávame v kvalite súťaží aj v podmienkach na tréningy. Ak teda v tomto veku dokážeme skvalitniť rozvoj mládeže, veľa získame." 

Jozef Stümpel, bývalý dlhoročný slovenský reprezentant, člen VV SZĽH: "Som neskutočne rád, že veci sa začali hýbať správnym smerom. Aj vďaka finančnej podpore štátu môžeme podporiť rozvoj slovenskej mládeže. Bol to jeden z kľúčových bodov, ktorým bolo potrebné začať. Je dôležité, aby nám talentovaní chlapci neodchádzali do zahraničia, ale zostávali doma a mali k dispozícii ideálne podmienky a dostatočne kvalitné súťaže. Voľakedy sa u nás pracovalo s mládežou na vysokej úrovni, čo sa odzrkadľovalo na výsledkoch našich reprezentácií aj na počte hráčov v kvalitných zahraničných súťažiach vrátane zámoria. Hokejové akadémie nám pomôžu skvalitniť výchovný proces. Aj vďaka tomuto systémovému kroku sa v budúcnosti nebudeme musieť báť o výsledky nášho hokeja." 

Ján Filc, bývalý tréner slovenskej reprezentácie, predseda Rady športového rozvoja SZĽH: "Na základe skúseností, ktoré som získal ešte počas minulého pôsobenia v Slovenskom zväze ľadového hokeja pri mládežníckych reprezentáciách, a tiež vzhľadom na to, ako začal model hokejových akadémií fungovať vo Švédsku, respektíve vzhľadom na dôvody, prečo ho prevzali aj Česi, môžem konštatovať, že ide o veľmi dôležitú súčasť systému, ktorý má prispieť k výchove novej hokejovej generácie. Nielen budúcich hokejistov, ale tiež ľudí, ktorí sú pripravení na svoju pozíciu v spoločnosti. Je zrejmé, že nie každý, kto prejde akadémiou, sa bude živiť hokejom. Určite sa však stane členom spoločnosti, ktorá by mala mať nejaké kvalitatívne znaky. Možnosť takýchto akadémií vítam aj preto, že v dorasteneckej a juniorskej kategórii zaostávame za najlepšími vo viacerých oblastiach. Jednou z nich je tréningový objem. Ak má stredoškolák pri chodení do riadnej strednej školy absolvovať dostatočný tréningový objem, ktorý je dnes vo svete jednoznačnou prioritou, nie je možné, aby to stihol. Veľakrát sa v tejto súvislosti klameme. Objemy sú síce naplánované, lenže hráči v skutočnosti absolvujú len sedemdesiat či osemdesiat percent z nich. Pod strechou akadémie je tento problém riešiteľný. Tieto inštitúcie ponúkajú celistvé zázemie, v ktorom sa berie ohľad okrem dostatočného plnenia tréningových dávok aj na podmienky stravovania, regenerácie či organizácie vzdelávacieho procesu zameraného na všeobecný rast. Takéto veci sú v našej spoločnosti vítané. Sú progresívne a verím, že budú príkladom aj pre iné športové odvetvia. Na druhej strane, musíme si dať pozor, pretože výber uchádzačov vo veku 15 rokov do akadémií na základe kvalitatívnych kritérií môže priniesť so sebou pomerne veľa chýb. Musíme si zachovať aj iný systém, najmä pre tých chlapcov, ktorí nepôjdu do akadémií a rozhodnú sa ísť inou cestou. Aj tu musíme vytvárať ideálne podmienky na ustálenie situácie, ktorá dnes vyzerá veľmi dramaticky. Vo veku od 15 do 20 rokov nám odchádza z hokeja viac ako 70 percent hokejistov v dôsledku rôznych príčin. Jednou z nich je náročnosť prostredia, časová aj finančná, ďalšou strata motivácie z toho hľadiska, že rodičia nevidia perspektívu profesionálneho umiestnenia svojho dieťaťa v športe. Možností v dnešnom slovenskom hokeji je veľmi málo. Verím teda, že budeme vytvárať nové, a to nielen na úrovni najvyšších súťaží, ale aj v ďalších súťažiach tak, ako to funguje v iných krajinách, s ktorými sa uchádzame o miesto na hokejovom nebi."

Ľubomír Pokovič, bývalý dlhoročný asistent pri slovenskej hokejovej reprezentácii: "Zriadenie hokejových akadémií vnímam pozitívne. Mohol by to byť jeden zo správnych systémových krokov, musím však podotknúť, že podľa mňa nerieši všetky problémy slovenského mládežníckeho hokeja. Budúcnosť ukáže, či si dokážeme udržať chlapcov v domácich podmienkach, alebo nám budú naďalej vo veľkom odchádzať do zahraničia. Podľa mňa je potrebný aj ďalší krok, a to nastavenie vhodného systému súťaži. Už veľa rokov nie sú nastavené správne."

Róbert Petrovický, tréner slovenskej reprezentácie do 20 rokov: "Hokejové akadémie sú príležitosťou na zlepšenie situácie v slovenskom mládežníckom hokeji. Sú súčasťou plánovaných systémových zmien. Bude v nich možné prepojiť hokejový rozvoj mládeže v stredoškolskom veku so vzdelaním, čo je skvelé. Pretože ak aj nevychovajú hokejistu, vyšlú do spoločnosti vzdelaného človeka, ktorý sa v budúcnosti bude môcť uplatniť či už v hokejovej alebo inej oblasti. Chlapci budú mať v týchto inštitúciách výborné podmienky pre ďalší rast. Preto dlhodobo kvitujem túto myšlienku." 

Martin Cibák, bývalý slovenský reprezentant, spoluzakladateľ mládežníckeho hokejového klubu v Liptovskom Mikuláši: "Na tejto systémovej zmene sa pracuje dva roky. Chcel by som vyzdvihnúť prácu Richarda Pavlikovského so skupinou ďalších ľudí, ktorí sa zaslúžili o realizáciu pilotného projektu hokejovej akadémie v Trenčíne. Poďakovať by som sa chcel aj Mirovi Šatanovi, ktorý to zaradil do svojho programu ako prioritu a podieľal sa na rokovaniach o prísune peňazí zo štátu na tento projekt, čo je veľký zlom z hľadiska investícií do športu a vzdelávania. Nastúpili sme na cestu reformy. Určili sme si priority, aby sme vyriešili problém slovenského mládežníckeho hokeja z dlhodobého hľadiska. Všetci veľmi dobre vieme, že najväčší problém máme v dorasteneckom a juniorskom veku. V týchto kategóriách nám buď deti končia s hokejom, alebo odchádzajú do zahraničia najmä preto, že nemajú na rast vytvorené dostatočné vzdelávacie či tréningové podmienky. V tomto sú hokejové akadémie naše riešenie. Prostredníctvom nich môžeme motivovať rodičov aj deti, aby sa rozhodli zotrvať a pokračovať v hokejom napredovaní na Slovensku. Veľa ľudí sa na tento projekt pozeralo veľmi skepticky s dodatkom, že u nás nie je možná jeho realizácia. Preto som rád, že teraz sa to darí. A vládna dotácia je jeden z prvých úspešných signálov. Ide však o dlhodobý proces, v ktorom bude potrebné nastaviť správne veľa vecí. Verím, že sa nám to podarí v horizonte piatich rokov."
 


Ďalšie články