Analýza hry - založenie útoku v hluchom priestore pri mantineli

V týchto odborných článkoch vám ponúkame anýlýzy a rozbory hry, ktoré sa pomerne často vyskytujú v modernom hokeji. Vzniknuté herné situácie sú riešené ako individuálnymi, tak aj kolektívnymi hernými činnosťami (game skills) ktoré nacvičejeme resp. zdokonaľujeme na základe cvičení, ktoré uvádzame v dolnej časti članku.
 

 

Kľúčové body:

1. Predtým, ako sa dostanete k puku, skontrolujte ponad rameno odkiaľ prichádza tlak súpera (napádajúci hráč).

2. Okamžite po získaní puku zdvihnite hlavu, aby ste zistili, aké sú vaše možnosti.

3. Ak je to možné, rozohrávajte puk na spoluhráča, aby ste sa udržali v útočnej fáze hry.

4. Nezbavujte sa puku (zla prihrávka atď.) v nebezpečnej časti obranného pásma okolo modrej čiary, v najhoršom prípade (pod veľkým tlakom) môžete puk vždy tečovať von do stredného pásma.

 

Analýza hernej situácie:

Obrázok 1: Keď je puk nastrelený okolo mantinelu (puk vidíte v rohu), hráč č. 7 sa pozrie cez plece, aby zistil, kde je napádajúci útočník a aké sú jeho možnosti.

 

Obrázok 2: Hneď tom, čo hráč č. 7 zachytil puk, opäť zdvihne hlavu a overí si svoje možnosti. Vidí okolo seba troch brániacich/napádajúcich hráčov a spoluhráča vo voľnom priestore na ľavej strane  ihriska. Ak by nemal hlavu hore, tak by nikdy nevidel svojho spoluhráča “podporujúceho” útok na opačnej strane.

 

Obrázok 3: Hráč č. 7 sa nezbavil puku v nebezpečnej oblasti okolo modrej čiary (červený trojuholník). Ak nedokáže  puk rozohrať, môže ho tečovať pozdĺž mantinelu do stredného pásma.

Obrázok  4: Pretože mal hráč č. 7 hlavu hore skôr, ako dostal puk a tiež potom, čo získal, vedel, že na opačnej strane je voľný spoluhráč. Podržal si puk na hokejke, až kým nebol schopný rozohrať, čo umožnilo svojmu družstvu sa udržať na puku a zaútočiť.

Príklady cvičení na nácvik a zdokonaľovanie tejto hernej situácie v tréningu (portál TPM):

  1. Nácvik hernej činnosti jednotlivca 1-0 spracovanie puku pri mantineli 
  2. Zdokonaľovanie spracovania puku pri mantineli a následná súčinnosť hráčov 2-1 pri založení útoku v obrannom pásme
  3. Nácvik založenia útoku pri mantineli 2-0 v súčinnosti so spoluhráčom
  4. Nácvik založenia útoku pri mantineli 2-0 s prechodom do hernéj situácie 1-1