Analýza hry - založenie útoku so zapojením obráncu do prechodu SP

V týchto odborných článkoch vám ponúkame anýlýzy a rozbory hry, ktoré sa pomerne často vyskytujú v modernom hokeji. Vzniknuté herné situácie sú riešené ako individuálnymi, tak aj kolektívnymi hernými činnosťami (game skills) ktoré nacvičejeme resp. zdokonaľujeme napr. prostredníctvom vybraných cvičení, ktoré uvádzame v dolnej časti članku.

 
 
Na prvom obrázku dolu vidíme, založenie útoku v rohu ihriska pod tlakom napádajúceho hráča. Obránca zakladá útok prihrávkou na útočnika v hluchom priestore (v dobrom postavení - chrbtom k mantinelu a tvárou do hry). Stredný útočník č. 28 veľmi dobre podporuje založenie útoku svojim pohybom (nízko, blízko a pomaly).
 

 

 

Na ďalšom obrázku útočiaci hráč č. 28 svojím pohybom "vyťahuje" brániacich hráčov smerom von z obranného pásma, pričom hráč s pukom sa nezbavuje puku, ale s hlavou hore hladá možnosť udržať sa na puku resp. prihráť voľnému spoluhráčovi.

Na ďalšom obrázku podporuje útok obránca, ktorý si nakorčuľuje do voľného priestoru v strednej časti ihriska.

Na nasledújúcom obrázku po rýchlom prechode strednej časti ihriska prekorčuľuje obránca útočnu modru čiaru v maximálnej rýchlosti.

S pukom prekorčuľuje poza bránku súpera, čím prinúti brániacich hráčov sa stiahnuť pred vlastnú bránu. V tomto momente sa otvoria ďalšie možnosti pre hru v útočnom pásme.