Celkové — I. časť - základná (Základná časť)

Aktualizované: 25. 5. 2016 09:13
Poradie Tím Z V Vp Pp P Skóre B
1 Hokejový club 46 Bardejov 41 28 3 5 5 182 : 95 95
2 HC Nové Zámky s.r.o. 41 26 5 2 8 167 : 98 90
3 Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 41 23 2 4 12 154 : 108 77
4 HC 07 DETVA s.r.o. 41 21 3 2 15 124 : 113 71
5 HC PREŠOV 07 s.r.o. 41 18 5 6 12 152 : 127 70
6 Hokejový klub Dukla Michalovce 41 17 4 2 18 150 : 141 61
7 Hokejový club Dukla Senica 41 16 1 5 19 135 : 158 55
8 HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY 41 13 4 2 22 111 : 129 49
9 Hokejový klub Spišská Nová Ves 41 11 3 3 24 123 : 179 42
10 Hokejový klub Trnava 41 8 4 4 25 104 : 173 36
11 Hokejový klub HK ‘95 Považská Bystrica 41 8 3 2 28 95 : 175 32
12 Mládežnícky hokejový klub Humenné 0 0 0 0 0 0 : 0 0
HK VSR SR 20, s.r.o. 11 4 1 1 5 32 : 33 15


Družstvo seniorov MHK Humenné sa k 20.1.2015 odhlásilo z prebiehajúcej súťaže 1. HL SR 2015/2016, jeho výsledky sa rušia a v tabuľke sa neuvádzajú.II. časť 1. HL SR 2015-2016 Play-Out sa na základe rozhodnutia VZ ZOK 1. HL SR neuskutoční a družstvá umiestnené po ZČ na 9. až 11. mieste ukončia súťaž.III. časť BARÁŽ o I. HL SR (Súťaž riadená ZOK I. HL SR) - Baráž o I. HL SR sa neuskutoční a právo postupu do I. HL SR získa Víťaz 2LS po splnení štandardných podmienok I. HL SR. Rozhodnutie SpR ZOK 1. HL SR z 22.9.2015: SpR ZOK 1. HL SR, riadiaci orgán 1. HL SR potrestala družstvo seniorov MHK Humenné za porušenie ustanovení čl. 28, písm. b) a čl. 31, písm. c) SP SZĽH hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a), čl. 55 a čl. 56 SP SZLH a to vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia 1. HL SR č. 831 MHK Humenné – HK VSR SR 20 s.r.o. 0 : 5 s priznaním 3 bodov v prospech družstva seniorov HK VSR SR 20 s.r.o (HK ORANGE).Rozhodnutie SpR ZOK 1. HL SR z 3.11.2015: SpR ZOK 1. HL SR, riadiaci orgán 1. HL SR v súlade zo SP SZĽH potrestala MHK Humenné za skutočnosti (nedohrané stretnutie), ktoré nastali v stretnutí č. 567 MHK Humenné – HC PREŠOV 07 s.r.o. hracími dôsledkami a to odpočítaním 3 bodov družstvu MHK Humenné po ukončení základnej časti súťaže 1.HL SR 2015/2016 bez zvýhodnenia súpera.Rozhodnutie SpR ZOK 1. HL SR z 3.12.2015: SpR ZOK 1. HL SR, riadiaci orgán 1. HL SR potrestala družstvo seniorov HK 95 Považská Bystrica za porušenie ustanovení čl. čl. 30, písm. a) SP SZĽH hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a), čl. 55 a čl. 56 SP SZLH a to vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia 1. HL SR č. 631 HK Michalovce - HK 95 Považská Bystrica 5 : 0 s priznaním 3 bodov v prospech družstva seniorov HK Michalovce.Za spracovanie rozhodnutí, správnosť štatistických výstupov v tabuľke a stretnutiach zodpovedá Štatistické odd. SZĽH....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Reporty zo stretnutí: http://www.hockeyslovakia.sk/sk/clanky/1-ligaVšeobecné informácie: http://www.hockeyslovakia.sk/sk/statistiky/informacie/542/1-hokejova-liga-sr-2015-2016DK: http://www.hockeyslovakia.sk/sk/clanky/Dk-szlh

   HC 46 BEMACO Bardejov HC 07 ORIN DETVA       BEMACO MHK Humenné   Logo MHk 32 Liptovský Mikuláš HK DUKLA Michalovce     HC MIKRON Nové Zámky   HK 95 Považská BystricaHC Prešov Penguins HC DUKLA Senica    HK Spišská Nová Ves    HC TOPOĽČANY               HK GLADIATORS TRNAVALogo HK Orange 20HK Orange 20

  Hlasujte na: http://www.prvaliga.sk/ 

DRESYTop